Over FedEC Algemene Ledenvergadering

FedEC Algemene Ledenvergadering

Het FedEC bestuur nodigt al haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2022. De ALV wordt georganiseerd tijdens de 'Dag van de energieadviseur' op de Energievakbeurs in Den Bosch. Om 12.15 uur is het ontvangst met een lekkere lunch en het programma begint om 12.30 uur.

Agenda

1. Opening en welkom
2. Notulen ALV 6 april 2022
3. Ingekomen stukken t.b.v. ALV
4. Toekomstplannen FedEC

 • Kwaliteit
 • Belangenbehartiging
 • Leden
  • Nieuwe leden, Rea’s en ledenwerving
 • Zichtbaarheid
  • Evaluatie evenementen en voorzet nieuwe jaar
 • Organisatie
  • Werkgroep Gebouwde Omgeving
  • Werkgroep Industrie
  • Werkgroep Winstrumenten

5. Financieel
        a. Begroting 2023

6. Bestuur
         a. Voorgenomen statutenwijziging:

  • Stemming over wijziging 2 naar 1 ALV per jaar.
  • Wijzigingen in het kader van de WBTR
  • Digitaal stemmen

         b. Vacature bestuurslid

7. Rondvraag en sluiting

Dag van de energieadviseur
Voorafgaand en na afloop van de ALV organiseert FedEC een vierdelig programma op woensdag 12 oktober 2022 'De Nationale dag van de Energieadviseur' bij de Vakbeurs Energie. Een aanrader voor zowel adviseurs uit de gebouwde omgeving als adviseurs werkzaam in de Industrie.

Bezoek de site voor het exacte programma. 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
FedEC-leden Gratis

FedEc lid of een account?
Log eerst in met jouw persoonlijke FedEC account (gebruik nooit de inloggegevens van een ander). 

Geen FedEC account? 
Maak eerst een (gratis) account aan om vervolgens in te loggen en aan te melden.

Facturatiegegevens verplicht
Bij het aanmaken van een (gratis) FedEC account is het opgeven van facturatiegegevens verplicht. Bij een gratis bijeenkomst wordt er uiteraard geen gebruik gemaakt van deze gegevens. 

Deelnemerslijst
Vanwege de privacy wetgeving (AVG) is de deelnemerslijst alleen online zichtbaar voor ingelogde gebruikers

Meer informatie:
Judith Ruijter
T 088 401 06 70

Voorwaarden congressen en bijeenkomsten | Privacy policy

Deel met anderen

Sluiten