Register Energie Adviseur (REA)

Register Energie Adviseur (rea)

FedEC is eigenaar van de titel Register Energie Adviseur (rea). Leden die hiervoor in aanmerking komen mogen de beschermde titel 'rea' achter hun naam zetten. Er zijn drie manieren om de titel te mogen voeren:

  • Geslaagd voor de Examenopleiding Energieconsulent (lees onderaan meer) 
  • Geslaagd voor de TopTech studie 
  • Gelijkwaardigheidsverklaring aangevraagd bij de Stichting PHOE

Aanmelden bij rea via PHOE opleidingen

Bij de stichting PHOE krijgen energieadviseurs de mogelijkheid een examenopleiding tot Energieconsulent te volgen. Na een succesvolle afronding van deze opleiding verkrijgen zij het PHBO/PHOE-diploma. Dit diploma is een door fedEC erkent bewijs van deskundigheid waarmee je in aanmerking komt voor de rea. 

Een andere manier om je bij de rea aan te sluiten is met een GelijksWaardigheidsVerklaring (GWV). Deze behaal je door het voltooiend van aanvullende PHOE opleidingen. De verklaring vraag je vervolgens aan bij PHOE. Deze verklaring houdt in dat de kandidaat voldoet aan het niveau van een PHBO/PHOE-diploma en bijgevolg de procedure van FedEC kan ingaan om opgenomen te worden in het Register van Energieadviseurs, of om in aanmerking te komen voor het Certificaat van Erkenning.

Met elke kandidaat wordt voor de aanmelding een intakegesprek gevoerd. Doel daarvan is vast te stellen of hij of zij voldoet aan de toelatingseisen en in staat is de voorgenomen opleiding met succes af te ronden. Ook wordt het daarbij te volgen studietraject geadviseerd. Kandidaten voor zo’n gesprek kunnen naar gelang van hun beoogde studiedoel in drie categorieën worden verdeeld:

  1. Zij die gediplomeerd energieconsulent willen worden via het PHBO/PHOE-diploma.
  2. Zij die in aanmerking willen komen voor de rea-titel van FedEC.
  3. Zij die in aanmerking willen komen voor het Certificaat van Erkenning van FedEC.

Voor meer informatie, neem contact op met het FedEC secretariaat.

Over de opleiding Energieconsulent van PHOE

Na de opleiding Energiebeheer bestaat de mogelijkheid om de ontbrekende kennis op het gebied van systeemleer en adviesvaardigheden in te brengen. Dit betreft inzicht in de samenhang tussen afzonderlijke kennisgebieden en vaardigheid in het tot stand brengen van gespecialiseerd (energie)advies. Bij de opleiding Energieconsulent krijgt de kandidaat een persoonlijke studiebegeleider toegewezen.

De opleiding bestaat uit twee delen: een theoretisch en een praktisch deel. Het theoretisch deel betreft het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de vakgebieden Energie, Economie en Milieu. Het praktisch deel betreft een gespecialiseerde praktijkopdracht die veelal gericht zal zijn op het oplossen van een energievraagstuk.

De studieresultaten worden vastgelegd in twee scripties die de kandidaat verdedigt voor een examencommissie. Geslaagden kunnen zich laten inschrijven bij de Federatie van Energieconsultants FedEC als Register Energieadviseur FedEC en mogen de erkende titel REA achter hun naam gebruiken.

Meer informatie

 

Sluiten