Bijeenkomsten agenda

FedEC organiseert jaarlijk een aantal bijeenkomsten over alle ontwikkelingen en innovaties van de energiebranche.

Agenda

 1. FedEC Algemene Ledenvergadering 2023

  12 april

  Het bestuur van de FedEC nodigt al haar leden graag uit voor de Algemene Ledenvergadering op 12 april 2023 bij het verenigingsbureau in Woerden. De bijeenkomst start met een ontvangst om 12.00 uur, waarna we om 12.30 uur beginnen aan de bijeenkomst. 

 2. FedEC middagcongres 'Nieuwe wetgeving voor verduurzaming industrie en gebouwde omgeving'

  12 april

  Woensdagmiddag 12 april 2023 organiseert de FedEC aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering een congres over de nieuwe wetgeving rondom de energiebesparingsplicht en specifiek de isolatiescan. Daarnaast zullen we ook de herziening van de Europese richtlijn EPBD IV toelichten. Het programma volgt later, maar zet deze datum wel alvast in uw agenda!

 3. FedEC webinar 'De nieuwe wet- en regelgeving, de gevolgen in 2023'

  17 april

  Bedrijven moeten voldoen aan wetgeving, die onderhevig is aan verandering. Deze veranderingen bieden kansen voor innovatie. Het is belangrijk dat energieadviseurs op de hoogte zijn van de veranderingen in de relevante wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen er actuele en accurate adviezen aan hun klanten worden gegeven en kansen en bedreigingen in een vroeg stadium worden gesignaleerd.

 4. Inspiratietour Limburg: De groenste site en het duurzaamste bier

  21 april

  Deze inspiratietour over de duurzaamste chemie- en materialensite van Europa wordt georganiseerd in samenwerking met RVO, NVDE en VEMW.

Sluiten