Wie zijn wij

FedEC is een beroepsvereniging voor energiedeskundigen, -engineers en -adviseurs die zich inzet voor haar leden en de energiebranche. De vereniging heeft tot doel de collectieve belangen van de leden te behartigen, de effectiviteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep te verhogen.

Dit wil FedEC bereiken door kennis en informatie beschikbaar te stellen, contacten te bevorderen, overheidsbeleid te beïnvloeden, en door uitvoeren of faciliteren van activiteiten zoals:

  • Optreden als adviesorgaan en gesprekspartner namens de leden
  • Deelnemen aan commissies en overlegorganen
  • Organiseren van opleidingen en examens, certificatie en registratie
  • Geven van voorlichting over de beroepsgroep en het verrichten van promotieactiviteiten
  • Publiceren van artikelen van leden
  • (Participeren in) de ontwikkeling van een kwaliteitsborgings- en certificeringssysteem en van gestandaardiseerde procedures en gedragscodes
  • Organiseren van en participeren in relevante evenementen
  • FedEC wil zich maximaal inspannen om nationale en internationale doelstellingen op het gebied van doelmatig gebruik van energie te bewerkstelligen
  • Adviseurs en adviseurzoekenden met elkaar in contact brengen
Sluiten