FedEC certificaten

Certificeer je als adviseur

Wilt u zich als adviseur laten certificeren? FedEC biedt de mogelijkheid om het FedEC certificaat van Erkenning en het certificaat van Kwaliteitsborging aan te vragen. Voor beide certificaten worden kennis, deskundigheid en ervaring gemeten. Leden kunnen voor opname in het bestand van gecertificeerden in aanmerking komen indien zij aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Via een periodieke toetsing wordt nagegaan of de certificering nog op de betrokken adviseur van toepassing is. Er wordt voor de toetsing gebruik gemaakt van onpartijdige commissies, raadkamers en auditors. 

Er zijn twee soorten Erkenningsregelingen:

Daarnaast is het mogelijkheid voor FedEC leden om een beschermde titel Register Energie Adviseur (rea) te voeren.

Overzicht van de FedEC certificeringen:

Soort certificering Wat wordt getoetst Wie toetst

Welke
inspanning
levert u 
Wat levert
het op
FedEC-certificaat van Erkenning Kennis, ervaring en onafhankelijkheid Externe auditor
en FedEC Raadkamer
Originele diploma's
artikelen en referenties
permanente educatie
Bovenaan bij marktvragen,
beschermd logo onder naam
erkend certificaat
FedEC Certificaat Kwaliteitsborging
EPA-U-adviseurs
Kennis
eigenverklaring
onafhankelijkheid
FedEC Commissie EPA-U Opleiding, intervisie,
permanente educatie
Bovenaan bij marktvragen,
beschermd logo onder naam
erkend certificaat
Register Energie Adviseur (rea) Kennis (examenopleiding)
vier jaar werkervaring vereist 
Stichting PHOE Literatuur-onderzoek,
scriptie, examencommissie
Erkende titel rea
bruikbare kennis 

Sluiten