Bestuur

Het bestuur heeft als taak het besturen van FedEC. De bestuursleden zijn werkzaam bij marktpartijen die actief zijn binnen de gebouwde omgeving of  industrie. Bestuursleden zijn lid van FedEC en worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC benoemd voor een termijn van drie jaar.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn o.a. het houden van toezicht op het naar behoren functioneren van de vereniging, goed verloop binnen de vereniging en door de vereniging ingestelde commissies.

Lid Taken
Isabelle Sternheim Voorzitter bestuur / Gebouwde Omgeving
Rene de Schutter Voorzitter bestuur / Industrie
Ewoud van der Koogh Secretaris / vz. commissie OTC
John Geurts Penningmeester
Michiel Steerneman Lid / vz. werkgroep Winstrumenten
Hugo Breuers Lid / vz. Gebouwde omgeving

Ambassadeur Kornelis Blok

Ontmoet onze ambassadeur van de TU Delft.

Lees meer
Ambassadeur Kornelis Blok
Sluiten