Bestuur

Het bestuur heeft als taak het besturen van FedEC. De bestuursleden zijn werkzaam bij marktpartijen die actief zijn binnen de gebouwde omgeving of  industrie. Bestuursleden zijn lid van FedEC en worden door de Algemene Ledenvergadering van FedEC benoemd voor een termijn van vier jaar.

Taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden zijn o.a. het houden van toezicht op het naar behoren functioneren van de vereniging, goed verloop binnen de vereniging en door de vereniging ingestelde commissies.

Lid Taken
Hella Maessen Bestuursvoorzitter
Remco Janssen Penningmeester en vz. commissie Winstrumenten
Hugo Breuers Vz. commissie Gebouwde Omgeving
Robbin van Rooij Bestuurslid
Stijn Schlatmann Bestuurslid
Hakan Eijkenboom Bestuurslid

Ambassadeur Kornelis Blok

Ontmoet onze ambassadeur van de TU Delft.

Lees meer
Ambassadeur Kornelis Blok
Sluiten