Over Vakbeurs Energie: Nationale dag van de Energieadviseur

Vakbeurs Energie: Nationale dag van de Energieadviseur

Vakbeurs Energie: 13 oktober Nationale dag van de Energieadviseur

Onder de vlag van de Nationale Energie Week zijn de Brabanthallen in Den Bosch vanaf dinsdag 12 oktober tot drie dagen lang place-to-be voor iedereen die zich bezighoudt met energie in de gebouwde omgeving.

FedEC organiseert met o.a. het Ministerie BZK, RVO, ISSO en Kego een tweedelig programma op woensdag 13 oktober 2021 'De Nationale dag van de Energieadviseur' bij de Vakbeurs Energie

Onderstaand programma kun je volgen op woensdag 13 oktober.

"NTA 8800 een goede impuls voor energietransitie?"

Locatie: Hoofdpodium - 11.30 tot 12.30

De nieuwe NTA 8800 is nu bijna een jaar onderweg. Volg om 11:30 uur de discussie over de vraag of de NTA 8800 een goede impuls is voor de energietransitie. Een aantal prominenten uit het vak gaat in op een aantal door Hugo Breuers gestelde stellingen.

Aan tafel:

Breuers, Hugo Hugo Breuers is bestuurslid bij FedEC en van daaruit nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom het energielabel voor gebouwen en de invoer van de nieuwe rekenmethode, de NTA8800. Hugo is daarnaast vennoot bij Breuers & Cobelens, een middelgroot energetisch ingenieursbureau.
profiel Isabelle Sternheim is Sociale wetenschapper met een specialisatie in milieukundige vraagstukken. Ze is eigenaar van  Duurzaam Energieloket en VvE Duurzaamheidsloket en voorzitter FedEC. Maakt graag tijd vrij voor communicatie en het bij elkaar brengen van partijen. Deze aspecten worden maar al te vaak overgeslagen of onderbelicht en zijn de sleutel naar succes in transitie processen.
Raymond Moelard 2 Raymond Moelard is energieadviseur voor woningbouw en utiliteit en directeur sinds 1999 van Enerdeco met 22 energieadviseurs.

Projectleider voor opstellen energielabels, renovatieplannen voor woningbouwcorporaties, gemeentes, Rijksvastgoedbedrijf en overige vastgoedeigenaren.

Rob Kotte Rob Kotte is consultant normalisatie bij NEN. Vanuit deze functie is hij trekker van het programma Stelsel EPG bij NEN in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Puk van Meegeren

Puk van Meegeren is werkzaam bij Milieu Centraal als programmamanager Energie in huis en Mobiliteit

 

Kelly Greene

Kelly Greene is technisch specialist bij ISSO, kennisinstituut bouw- en installatietechniek. Zij is onder meer betrokken bij de ISSO handleidingen, examenvragen en opname protocollen van de energielabels. Zij heeft veel kennis van bouwkunde, afgestudeerd Technische Universiteit Delft, Master of Science (MSc) Studierichting Bouwkunde

De energietransitie van ambitie naar realisatie vanuit het oogpunt van de industriële energie adviseur

Locatie: Boschzaal - 11:00 tot 13:00

Het Europese en nationale klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van bedrijven worden steeds ambitieuzer. Het Klimaatakkoord geeft bedrijven de opgave om in 2030 zo’n 49 procent CO2-reductie te realiseren t.o.v. 1990. De Europese Commissie wil dit verhogen naar 55 procent en de Rechtbank in Den Haag heeft Shell eind mei een resultaatsverplichting opgelegd van 45 procent in 2030 t.o.v. 2019. De taakstelling is duidelijk, maar hoe gaan we dat realiseren? De branchevereniging van onafhankelijke adviseurs FedEC ziet haar leden steeds meer opereren als ‘smeerolie’ tussen wettelijke verplichtingen, de technische mogelijkheden en realisatie. In een aantal presentaties worden zowel de technische mogelijkheden als de rol van de adviseur toegelicht.

Sprekers

Michiel Steerneman2 Dagvoorzitter Michiel Steerneman is bestuurslid bij FedEC, waar hij zich inzet voor onafhankelijke en kwalitatief goede dienstverlening in de energiebranche. Naast projectleider energie, is hij gespecialiseerd in MVO, CO2-prestatieladder en ketenanalyses. Binnen BlueTerra heeft hij een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee ondernemers snel inzicht krijgen in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd.
foto Bram

Bram van As is eigenaar van De Kleijn Energy Consulting & Engineers en al ruim 15 jaar actief in de industriële energiebesparing. De Kleijn verzorgt het gehele traject van eerste conceptuele ontwerpen tot detail engineering en begeleiding van de realisatie. De Kleijn heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis op het gebied van industriële warmtepompen (www.industrialheatpumps.nl) en heeft al diverse projecten gerealiseerd.

Wouter Zijlstra

Wouter Zijlstra richt zich binnen KWA op het opzetten van modellen, waarmee bijvoorbeeld het energieverbruik voor een productielocatie bepaald kan worden of waarmee kostencurves voor klimaatmaatregelen bepaald kunnen worden. Deze modellen vormen de basis om strategische beslissingen te maken, met name gericht op klimaatmaatregelen. Daarnaast houdt hij zich bezig met monitoring en data-analyse, opstellen van energiebesparingsplannen, ATEX en stikstofberekeningen.

Jordi Koes Jordi Koes, Industrial Sustainability Consultant

Providing sustainable business solutions to our industrial clients. Focusing on CO2-masterplanning, Circular production,   Carbon capture, cradle to cradle and sustainable investment. Conducting integral analysis on the costs of production in combination with the environmental impact in order to quantify the hotspots for sustainable and economic improvement. 

Jan Grift Jan Grift is al bijna veertig jaar energie-adviseur in de industrie en de complexe gebouwde omgeving. In 2014 heeft jij mede namens FedEC meegewerkt aan de ISSO publicatie “Handboek Energiebesparing in industriële gebouwen”. De afgelopen jaren heeft hij diverse EML maatregelen met betrekking tot bedrijfshallen uitgewerkt.
Rob Kotte Rob Kotte

"NTA 8800 stand van zaken en evaluatie!"

Locatie: Boschzaal - 14:00 tot 17:00

Tijdens dit dagdeel gaan we kijken naar de ontwikkelingen van de NTA 8800 tot nu en het toekomstperspectief. Wat gaat er goed, waar lopen we nog tegenaan, wat moet beter, wat zijn de oplossingen, hoe gaat het met de examens en opleidingen, wat zijn de veranderingen die we in 2022 kunnen verwachten? Onderwerpen als KEGO, ISSO, het perspectief vanuit NEN, en CRT komen aan de orde.

Sprekers

profiel Dagvoorzitter Isabelle Sternheim
Breuers, Hugo

Hugo is vanuit de Energie Adviseurs betrokken bij stichting KEGO. Hugo zal een toelichting geven op het functioneren van het energie prestatie adviesplatform, en input ophalen voor verbeteringen. Hugo is naast FedEC bestuurslid, vennoot bij Breuers & Cobelens, een middelgroot energetisch ingenieursbureau.

Tim von Harras 2 Tim von Harras, beleidsadviseur energietransitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie.
Marcel van Lieshout Marcel van Lieshout is directeur van het Centraal Register Techniek. Het Centraal Register Techniek is in 2019 opgericht door de installatiebranche.

Hij werkt met zijn team aan het bieden van overzicht over de kwalificaties en certificaten van vakbedrijven en vakmensen. Zo kunnen zij aan opdrachtgevers hun vakbekwaamheid tonen en kunnen zij makkelijker gevonden worden.
Zijn persoonlijk drijfveer is iets te bieden waar de sector echt iets aan heeft en om de waarde van vakmanschap te vergroten.

ArjanBroers

Adviseur NTA 8800 bij de ISSO (onder meer examenvragen) als part-timer. Daarnaast is hij mede-directeur eigenaar van het adviesbureau Senergy. Zij zijn specialisten in energie-advies voor de gebouwde omgeving, klimaatinstallaties en energiebesparing. Hij is afgestudeerd HBO vastgoed HvU en HIT opleiding bij Avans.  

Prijzen

Tot en met maandag 11 oktober kan je hier gratis aanmelden.

Een kaart aan de deur kost € 25 exclusief BTW.

Sluiten