Over Inspiratietour Online: Restwarmte

Inspiratietour Online: Restwarmte

Met de nieuwe warmtewet in aantocht is het goed om te kijken welke bedrijven hun warmte al uitkoppelen. De voorlopers die al warmte uitkoppelen zullen uit te doeken doen hoe ze dit technisch en organisatorisch voor elkaar hebben gekregen.

Programma

Het programma begint om 15:00 en eindigt om 16:30 uur.

De nieuwe warmtewet - Jentse Hoekstra, senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Restwarmte is onvermijdelijke thermische energie die als bijproduct in industriële of bedrijfsmatige processen overblijft. En die zonder verbinding met een warmtenet ongebruikt terecht zou komen in lucht of water. Omdat het een onvermijdelijk bijproduct is ziet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het als een CO2-vrije bron van warmte. En daarmee als een belangrijk onderdeel van het warmtenet.

Om die reden heeft EZK het ophaalrecht in de nieuwe warmtewet opgenomen. Het ophaalrecht houdt in dat een warmteleverancier recht heeft op de restwarmte van een bedrijf, mits ze de afname ervan faciliteren (en dus de kosten dekken) en tot een overeenkomst kunnen komen. Bedrijven kunnen daarbij aanspraak maken op de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS).

Warmtenet Appelweg - Rene Buwalda, Perpetual Next
De fabriek van Perpetual Next in Moerdijk gebruikt laagwaardig voedselafval als feedstock voor biomassavergisting. Het biogas voedt een warmtekrachtinstallatie, die er stroom, stoom en warmte van maakt. De warmte gaat naar bedrijven op bedrijventerrein Moerdijk. Zoals bijvoorbeeld Bolsius die het gebruikt voor de productie van kaarsen.

Rene Buwalda neemt u mee in de ervaringen met het warmtenet Appelweg.

Voor wie

  • Industrie ketenbreed: industrie, adviseurs, toeleveranciers, vergunningverleners, NGO’s, onderzoek en overheden.
  • Functies: technologen, engineers, onderzoekers, technische dienst, utilitymanagers, plantmanagers, SHEQ-managers en Sustainability Officers.

Schrijf hier in: Inspiratietour online: Restwarmte

 

Prijzen

Dit is een congres georganiseerd door Programma Verduurzaming Industrie. Deelname is gratis. 

Aanmelden
Schrijf u snel in voordat de bijeenkomst vol zit.

Aanmelden via de website van Programma Verduurzaming Industrie

Meer informatie:
Amber van Marrewijk
T 088 401 06 05

Sluiten