Over Kennis- en verdiepingsdag Programma Verduurzaming Industrie: Proces efficiency

Kennis- en verdiepingsdag Programma Verduurzaming Industrie: Proces efficiency

De eerste kennis- en verdiepingsdag van het Platform Verduurzaming Industrie (PVI) helpt u bij uw energiebesparingsopgave. In een aantal intensieve sessies laten we experts aan het woord over onder andere motormanagement, energiemonitoring en isolatiemanagement.

De trias energetica begint niet voor niets met energiebesparing. En waar bespaart de industrie meer mee dan met het efficiënter inrichten en bedrijven van zijn processen? Op de eerste Kennis- en verdiepingsdag van het Platform Verduurzaming Industrie helpen we u het laaghangende fruit te plukken door inzicht in het energieverbruik en het opsporen en terugdringen van verliezen. Dat daar ook onderhoud en productie hiervan profiteert, is een mooie bijkomstigheid. Of in sommige gevallen zelfs waardevoller dan de behaalde energiebesparing.

Programma & sprekers

Efficiënte motoren verdienen zichzelf terug - Maarten van Werkhoven, TPA adviseurs

Elektromotoren kunnen nog heel wat efficiënter worden ingezet. Inzicht in de staat van onderhoud, betrouwbaarheid, gebruik en kosten geeft volgens Maarten van Werkhoven al veel informatie over besparingsmogelijkheden.

Systeemintegratie vergroot de proces efficiency - Patrick Kools, Directeur schone energie Yokogawa

De hoge energieprijzen maken het interessanter voor bedrijven om te investeren in energiemanagementsystemen. Maar hoe verhouden die zich tot de bestaande operationele systemen en onderhoudsbeheersystemen.

Hoe efficiency en flex hand in hand gaan - Rense Boomsma Utilities process engineer Avebe

Avebe stapte over op efficiëntere droogprocessen via reverse osmose. Bijkomend voordeel is dat Avebe de elektromotoren die het water door de membranen persen, kan op- en afregelen.

Energie en CO2-efficiency tijdens de industriële levenscyclus - Oksana Roman, Global Development Director Energy&Carbon Efficiency Bilfinger

Pas als bedrijven weten welke ingrepen in hun productieproces op welk moment de meeste energie en/of emissies besparen, kunnen ze het pad uitstippelen naar emissievrij produceren. Onderhoud en asset management vormen daarbij een rode draad die de prestaties van machines en procesapparatuur gedurende de gehele levensduur bewaken en verliezen voorkomen.

Voor wie

Vertegenwoordiger van de industriële keten, adviseurs, toeleveranciers, vergunningverleners, NGO’s, onderzoekers, overheden. Functies: projectleiders, bedrijfsleiders, SHE-coördinatoren

Schrijf hier in: Kennis- en verdiepingsdag PVI: Proces efficiency | Programma Verduurzaming Industrie

 

Prijzen

Dit is een congres georganiseerd door Programma Verduurzaming Industrie. Deelname is gratis. 

Aanmelden
Schrijf u snel in voordat de bijeenkomst vol zit.

Aanmelden via de website van Programma Verduurzaming Industrie

Meer informatie:
Amber van Marrewijk
T 088 401 06 05

Sluiten