Commissie Winstrumenten

De werkgroep Winstrumenten heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van verschillende instrumenten voor energiebesparing, verbetering en uniformiteit. Deze werkgroep zet zich hiervoor in door kennis uit te wisselen met FedEC en andere stakeholders uit de branche. 

Het doel van onze werkgroep bestaat uit drie onderdelen:

  1. Vanuit FedEC aansluiten op de verdere ontwikkeling van energie-instrumenten en het meedenken over de toepasbaarheid en verdere kwaliteitsverbetering. (ook de kennisdeling binnen FedEC en de interne opleiding behoren hiertoe).
  2. Uniformiteit in uitvoering en kwaliteitsborging met betrekking tot het gebruik van de instrumenten: MJA, MEE, EED, EML en ISO 50001.
  3. Contacten onderhouden met de stakeholders, zoals bevoegde autoriteiten, RVO, Ministeries, industrie en gebouwde omgeving.

Globale taakverdeling voor het onderhouden van de contacten:

Lid Taken
Remco Janssen (bestuurslid) Voorzitter, EML en informatieplicht (RVO, infomil en EZK), trainingen en cursussen
Michiel Steerneman Lid en adviseur
Martijn van der Harst Schakel commissie GO en commissie Industrie (NTA 8800)
Erik Schepers Wet- en regelgeving (MIDAS), EED
Maarten Smeding  MJA/MEE (RVO)
Jos Lenselink ISO 50001 (NEN, RVO, EzK) en onderzoeksplicht

Sluiten