Commissie en werkgroepen

Gevorderde instantanties

Op deze pagina lichten wij de instanties toe die een vergelijkbare positie als kennisautoriteit vervullen binnen de vereniging. 

Commissie Opleidingen, Trainingen en Certificering (OTC)

Fedec huist één commissie verantwoordelijk voor de opleidingen, trainingen en de certificeringinitiatie en bewaking. De contactpersoon van de commissie is Ewoud van der Koogh. 

Tot de doelstellingen van de vereniging behoort het borgen en vergroten van de professionaliteit en het aanzien van het beroep van energieadviseur. Dit vereist onder meer een structurele aandacht voor het op peil brengen en het op peil houden van de competenties van de adviseur. Dit is de doelstelling van de commissie Opleidingen, Themabijeenkomsten en Certificering. Onder auspiciën van de commissie worden kennisbijeenkomsten georganiseerd, maar ook opleidingen en cursussen voor de energieadviseur.

Een tweede doel van de OTC is om de kwaliteit van de onafhankelijke adviseur zichtbaar te maken in de 'markt'. Daartoe ontwikkelt de commissie certificatieregelingen voor energieadviseurs, werkend in de industriesectoren en de gebouwde omgeving. De competenties van de gecertificeerde adviseur worden jaarlijks getoetst.

Werkgroepen

Ontdek de werkgroepen van FedEC:

Sluiten