Duurzaam Energie Besparen Cursus voor MKB

Het adviseren van een MKB bedrijf vereist andere kwaliteiten en een andere insteek dan bijvoorbeeld een groot chemieconcern of ziekenhuis. Om een gericht energieadvies uit te brengen aan MKB bedrijven dient u de 'taal' van de MKB ondernemer te spreken. Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van de wet- en regelgeving, do’s en don’ts en spreekt u de juiste taal. Ook kunt u als MKB gekwalificeerd energieadviseur worden toegevoegd aan de lijst op het platform van Duurzaam Energie Besparen voor het MKB (DEB) en FedEC leden ook nog eens op de FedEC website. De cursus wordt gegeven in de vorm van een webinar.

MKB Nederland heeft met ondersteuning van RVO en het ministerie van EZK een platform opgezet voor MKB ondernemingen waarmee het makkelijker wordt om energie te besparen en te voldoen aan de Informatieplicht (en Wet Milieubeheer). Het platform ondersteunt MKB-ondernemers die gebruik willen maken van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Op dit platform van Duurzaam Energie Besparen voor het MKB is informatie te vinden over besparende maatregelen, investeringen en terugverdientijden (allemaal gepersonaliseerd naar het bedrijf in kwestie), wetgeving en handhaving, installateurs, leveranciers en straks ook de lijst met gekwalificeerde MKB energieadviseurs. FedEC heeft met DEB een korte cursus opgezet voor de adviseurs werkzaam in het MKB.

Waarom DEB cursus volgen?
MKB bedrijven die gebruik willen maken van de SVM subsidie en een gesubsidieerde adviseur zoeken komen via de lijst met MKB adviseurs op de DEB website of de FedEC website direct bij u terecht. De doelgroep is groot en divers, maar verdient maatwerk.

Vooropleiding
Minimaal mbo opleiding met vijf jaar werkervaring als energie adviseur of  een voltooide hbo opleiding met twee jaar werkervaring als energie adviseur. Deelnemer moet verklaren aan deze voorwaarden te voldoen. Steekproefsgewijs wordt de ervaring getoetst. Wordt niet aan bovengenoemde opleiding en werkervaring vereisten voldaan, dan kan wel aan de training worden deelgenomen, maar komt er geen vermelding op de DEB website.

Programma

 • Wat is DEB website en DEB demo
 • Wet en Regelgeving MKB
 • Subsidies MKB
 • MKB taal spreken
 • Offertes beoordelen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Do’s and Don’ts bij MKB
 • RVO info MKB energiezaken voor adviseurs
 • Format adviesrapport (link)
 • Case
 • Toets

Docenten
De docenten zijn afkomstig van FedEC en DEB.

Datum

volgt

Kosten
€ 95 excl. btw

Aanmelden

Sluiten