Ledenlijst detail-nieuw

Fedec lid Leemburg, R. (Robert)

Bedrijf:
Encom
Hoge Rijndijk 88
2415 AG Nieuwerbrug aan den Rijn
Adviseur:
Leemburg, R. (Robert)
Telefoon:
(M) 06-23477824
Profiel:
Encom (Energy Company) heeft als kerntaak het realiseren van economische voordelen in combinatie met het duurzaam optimaliseren van uw energiebeleid. De centrale vraag is voor veel organisaties hoe de gewenste energietransitie vorm te geven met daarbij aandacht voor kosten/baten, de meetbaarheid en het maatschappelijk draagvlak.

Encom is uw onafhankelijke advies- en sparringpartner bij het maken van strategische transitiekeuzes, de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid en het behalen van uw duurzaamheidsambities. Encom neemt graag de rol op zich van onafhankelijke energie-coördinator. Met behulp van een professioneel ontwikkelde applicatie analyseren wij het energieverbruik en verzorgen aansluitingenbeheer, energiemonitoring en energiekostenmanagement. Als grootverbruiker bespaart u het meest door energie op het juiste moment in te kopen. Encom monitort dagelijks de energieprijzen en zet deze voor u vast. Fouten in leveringstarieven, verbruiken en energiebelasting kunnen een reden zijn om ook een factuurcontrole door Encom te laten verzorgen.

Naast verbetervoorstellen die voortkomen uit deze verbruiksmonitoring wordt tijdens onze energiescans- en audits ook gekeken naar de vervanging van verlichtingssystemen, verwarmingsinstallaties, koelsystemen en het benutten van duurzame energiebronnen. Het besparingspotentieel, de vereiste investering(en) en terugverdientijd worden in beeld gebracht en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van fiscale regelingen en subsidies. Tot slot benaderen we de duurzaamheidsambities altijd vanuit de klantwaarde / toekomstige gebruikers en houden we bewust rekening met hun gedrag zodat de kans dat maatregelen succesvol opgevolgd worden veel groter is. Encom werkt vanwege deze integrale aanpak nauw samen met een team van deskundige en ervaren specialisten. Maatschappelijk, innovatief en milieu-verantwoord ondernemen gaat uitstekend samen met het realiseren van kostenbesparingen.
Technieken Gebouwde omgeving
• E-installaties
• W-installaties
• Verlichting
• WKK
• Warmte-koude opslag
• Warmtepompen
• Isolatie
• Energiebeleid
• Wet- en regelgeving
• Meten- en monitoring
• Vergunningen
• Gasinkoop
• Elektriciteit inkoop
• Energiecontracten
• Zonne-energie
• Wind
• Biomassa
• Energieopslag
• Waterstof
• BREEAM
• Energie Audits
Sluiten