Ledenlijst detail-nieuw

Fedec lid Hartog, E. P. (Erwin) den

Bedrijf:
Energiekeurplus
Wolfsklauwstraat 55
9731 HE Groningen
Adviseur:
Hartog, E. P. (Erwin) den
Telefoon:
(M) 06 413 52 444
Profiel:
Energiekeurplus is een onafhankelijk onderzoek & adviesbureau voor de de zakelijke- en de particuliere markt.
Wij zijn een internationaal erkend, ITC Level 3 gecertificeerd expert in thermografie & blowerdoortesten.

We adviseren over energie, isolatie, luchtdichtheid en binnenklimaat gerelateerde vraagstukken. Verder doen wij onderzoek naar de oorzaken van warmteverlies en lekkages in gebouwen en installaties met gebruik van technieken als thermografie, ultrasoon en blowerdoor.

Daarnaast is Energiekeurplus gespecialiseerd in Conditiemonitoring van processen, mechanische- en elektrische installaties en de procesindustrie. Wij maken gebruik van onze kennis van thermodynamica, thermografie en hoog frequent geluid om de veiligheid en de kwaliteit van productieprocessen te verhogen.

Conditiemonitoring helpt productie uitval en catastrofale fouten te voorkomen, de veiligheid te verhogen en levert bovendien grote concurrentievoordelen op.

Door een brede kennis, ervaring en gedrevenheid beschikt Energiekeurplus over een helicopterview over het vakgebied van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de industrie.

Energiekeurplus wil een bijdrage leveren aan een transitie naar een duurzame energievoorziening door haar klanten te helpen bij het doen van kosteneffectieve investeringen in energiebesparing en in een gezonde, veilige leef- en werkomgeving.
Branches Gebouwde omgeving
• Energielabel woningbouw
• Energielabel utiliteitsbouw
• Maatwerk energieadvies VvE’s’
• Maatwerk energieadvies woningbouw
• Maatwerk energieadvies utiliteitsbouw
Branches Industrie
• Chemie
• Olie & Gas
• Food & Feed
• Pharma
• Power
• Metaal
Technieken Gebouwde omgeving
• E-installaties
• W-installaties
• Verlichting
• Isolatie
• BREEAM
Technieken Industrie
• Koeling
• Verwarming
• Stoom
• Perslucht
• Technische isolatie
• Efficiënte aandrijvingen
Sluiten