Wijziging in EP-online: controle adviseurs met CRT-register

iStock-1199243271.jpg30-05-2022 14:54

Tot op heden kan in EP-online bij het aanmaken van een account de naam en het examennummer vrij worden ingevuld. Er vindt door EP-online en RVO geen (automatische) controle plaats op de vakbekwaamheid van de adviseur aan de hand van de naam en het examennummer. De belangrijkste reden hiervoor was dat er geen volledig en actueel register was waar adviseurs met naam en examennummer geregistreerd staan. Het Centraal Register Techniek (CRT) biedt nu wel een compleet en actueel overzicht van adviseurs, en hierdoor heeft RVO in overleg met o.a. het ministerie van BZK en InstallQ besloten om voor de controle van namen en examennummers een koppeling te leggen tussen EP-online en CRT. Dat betekent concreet:

  • Bij het aanmaken van een nieuw account of wijziging van een bestaand account worden de in EP-online ingevulde naam en examennummer gecontroleerd met het CRT. Indien er geen match is krijgt de adviseur of CI direct een terugkoppeling.
  • Bij registratie van een energielabel vindt een controle plaats van naam en examennummer van de registratie-adviseur met het CRT. Hierbij zal er geen afhankelijkheid zijn van de beschikbaarheid van het koppelvlak met CRT, zodat registratie te allen tijde kan plaatsvinden. Controle vindt dan achteraf plaats. Bij een mismatch wordt de certificerende instantie en de adviseur per mail op de hoogte gesteld.

Vóórdat deze koppeling live gaat, voert RVO een controle uit op de bestaande accounts. Bij een mismatch verzoeken ze de adviseur om naam en examennummer aan te passen conform registratie in CRT. Pas als alle bestaande accounts corresponderen met het CRT, brengen we de automatische controle naar de productie-omgeving. De handmatige controle gaan we nu mee starten. FedEC houdt je op de hoogte van de voortgang.

Tot slot: Er zijn hiermee nog geen controle van de opname-adviseur ingebouwd, omdat deze zijn/haar naam en examennummer in de rekensoftware invoert (indien afwijkt van registratie-adviseur) en niet in EP-online. Dit vergt nog nader onderzoek en afstemming.  

« Terug

Sluiten