FedEC en REA’s

donderdag 29 april 2021

Onderstaand de tekst die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 april jl. is besproken.

De Stichting PHOE verzorgt diverse opleidingen zoals de Introductie Energiekunde (voorheen: Energiebeheer), Duurzame Energie en de vervolgopleiding Energieconsulent en doet dit al meer dan 30 jaar. De cursisten die de opleiding Energieconsulent met succes hebben afgerond kunnen lid worden van de FedEC en worden ingeschreven in het rea-register, waardoor ze gerechtigd zijn om de ‘rea’ titel te voeren.

Er worden ook ‘gelijkwaardigheidsverklaringen’ afgegeven voor mensen die na uitgebreide toetsing op een vergelijkbaar niveau zitten als de afgestudeerden van de Energieconsulenten opleiding. De opleiding Energieconsulent is destijds geïnitieerd door de voorganger van de FedEC, het AEC en heeft daardoor heeft de opleiding ook een relatie met FedEC. In de afgelopen jaren zijn er meer dan 70 personen die deze opleiding hebben gevolgd. De opleiding bestaat uit diverse theoretische onderdelen met betrekking tot energie, waaronder thermodynamica, regeltechniek en wet- en regelgeving én een praktijkstudie.

De rea’s hebben sinds 2018 contact met het FedEC bestuur om de relatie van de rea-opleiding met het lidmaatschap van FedEC en het voeren van de rea-titel meer vorm en inhoud te geven. Door bestuurlijke omstandigheden en de Coronacrisis heeft een concrete invulling op zich laten wachten, maar daar komt verandering in.

Tijdens de ALV is medegedeeld dat:

  • FedEC het belang onderstreept van goed opgeleide energiedeskundigen op het brede gebied van energie en dat FedEC voor haar leden opleidingen wil bevorderen en kwaliteit borgen.
  • De opleiding Energieconsulent (en de gelijkwaardigheidsverklaring) een uitstekende opleiding is die meer aandacht verdient.
  • Onder andere door deze opleiding de FedEC (rea) adviseur zich kan onderscheiden door:
    - de energietransitie in een breder perspectief te plaatsen;
    - aan te tonen dat kwaliteit in de vorm van kennis en consultancy is geborgd.

Het bestuur wil de expertise van FedEC (rea) leden onderstrepen. De rea’s willen graag hun bijdrage leveren. De komende periode worden in gezamenlijk overleg vorm en inhoud concreter ingevuld en wordt gezamenlijk gebouwd aan een krachtig en duurzame FedEC.

« Terug

Sluiten