Register Energie Adviseur (rea)

donderdag 29 april 2021

Vorig jaar is Matthieu Schumacher geslaagd voor de opleiding Energieconsulent van de Stichting PHOE en mag zich daarmee Energie Consulent of Energie Adviseur (rea) noemen. Om in het FedEC rea register te worden opgenomen is het FedEC lidmaatschap vereist. Het eerste, theoretische, deel van de opleiding (Introductie Energiekunde) rondde hij al jaren geleden af, het kwam nu uit om ook het praktijkgedeelte op te pakken.

Mathieu Schumacher: “De praktijkopdracht sloot mooi aan op de adviesopdracht die ik voor de gemeente Woerden mocht uitvoeren. De sporthallen en gymzalen in Woerden en Harmelen werden verduurzaamd en gingen ‘van het gas af’ met de toepassing van warmtepompen. De praktijkopdracht omvatte het modelleren van verschillende energiescenario’s met een kostenanalyse. Voor verschillende invoerparameters zoals investeringskosten en energieprijzen werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Dat resulteerde in een goed inzicht in de optimale verduurzamingsstappen per gebouw.”

Het lastige bij de verduurzaming van een bestaand gebouw is dat het maatregelpakket aan dient te sluiten op bijvoorbeeld de mogelijkheid voor na-isolatie, de al aanwezige verwarmingselementen, de technische staat en restlevensduur van installatiecomponenten. Voor elk onderdeel zijn in het project specifieke keuzes gemaakt om het optimale resultaat te bereiken, zowel energetisch als financieel. Verduurzaming vraagt om maatwerkoplossingen.

Verder laat hij weten: “Het project is nu in de beheerfase beland waarbij de energieprestaties in praktijk worden beoordeeld. De gevolgde opleiding en de projectervaringen vormen een prima basis om de uitdaging bij andere gebouwen aan te gaan. Mijn deskundigheid en praktijkkennis zet ik daar graag voor in.”

De opleiding Energieconsulent wordt verzorgd door de Stichting PHOE en duurt ca. 1 a 1,5 jaar. De opleiding geeft samenhang tussen afzonderlijke kennisgebieden en leidt tot vaardigheid in het tot stand brengen van een gespecialiseerd (energie)advies. Je krijgt een studiebegeleider toegewezen die je individueel begeleid.

Als afsluiting laat de heer Schumacher weten: “Mijn begeleider Floris de Groot daagde me uit verder te gaan dan standaard om vanuit meerdere perspectieven de uitdagingen op te pakken. Ik kan de opleiding van harte aanbevelen.”

« Terug

Sluiten