Van verschillende kanten bezorgdheid over aantal beschikbare EP energieadviseur voor bestaande bouw en nieuwbouw

istock614854646bewerkt-1601632699.jpgwoensdag 17 maart 2021

Al eerder stelde FedEC dat het beeld over de wachttijd voor het aanvragen van een energielabel door sommige belangenverenigingen en politici schromelijk overdreven wordt. Met name de heren Koerhuis en Terpstra overdrijven de verhalen over de wachttijden graag omdat dit koren op hun molen is in hun strijd om het goedkope digitale label te behouden. Dit verhaal wordt met liefde ondersteunt door een handjevol marktpartijen die het digitale label gebruikt voor koppelverkoop.  Het digitale labelsysteem is namelijk heel eenvoudig te gebruiken als acquisitiesysteem voor de verkoop van allerlei duurzaamheidsproducten. Als voorbeeld een denkbeeldig isolatiebedrijf dat digitale labels aanbiedt voor € 1. Met de verkoop van het label verwerft het bedrijf alle bijzonderheden van een woning en klantgegevens van de bewoner en kan vervolgens naadloos een aangepast isolatieaanbod doen. In de optiek van FedEC dient de politiek de burger te beschermen en zorg te dragen voor betrouwbare en transparante systemen en niet zoals nu gelegenheid te scheppen voor concurrentievervalsing en afhankelijke consumentenbenadering.

Met de overgang naar de NTA 8800 moeten alle adviseurs opnieuw examen doen en door de coronamaatregelen is dit geruime tijd niet mogelijk geweest. Dit heeft er inderdaad toe geleid dat er ten opzichte van 2020 minder EP adviseurs zijn in 2021. Achter de schermen zijn de betrokken organisaties echter al geruime tijd samen met BZK aan het werk om hier oplossingen voor te vinden. Er is een overgangsregeling opgesteld waardoor er meer adviseurs aan het werk kunnen. Er is een mogelijkheid gecreëerd om digitaal examens te doen en er wordt nu heel hard gewerkt aan het zichtbaarder maken van adviseurs. Op dit moment zijn alleen de gecertificeerde bedrijven zichtbaar en niet de gekwalificeerde adviseurs die hun certificatie via een koepelorganisatie hebben geregeld. Hierdoor zijn een paar honderd adviseurs onvindbaar voor de consument. Op dit moment zijn KEGO en Centraal Register Techniek bezig met het zichtbaar maken van deze groep.

Rondgang langs een aantal FedEC leden die energie labels registreren leert ons dat de verwerkingstijd tussen aanmelding door de klant en levering van het label gemiddeld twee weken is. De inschatting van FedEC is dat er in de komende periode door hervatting van examens een groot aantal adviseurs zal bijkomen. Daarnaast is FedEC bezig met het voorbereiden van een webinar voor nieuwe adviseurs, waarmee we hopen dat er het aantal gekwalificeerde adviseurs in de nabije toekomst beduidend zal stijgen.

FedEC wil de consument op het hart drukken dat er voldoende adviesbureaus zijn die labels kunnen registreren binnen een redelijke termijn. Via https://epadviseur.centraalregistertechniek.nl/ kunnen zij op dit moment een gecertificeerd bedrijf vinden en binnenkort zal dit register dus uitgebreid worden met adviseurs.   

« Terug

Sluiten