EED rapportages met deadline 31 december 2020

maandag 30 november 2020

Als FedEC onderhouden we nauwe contacten met onze stakeholders. Zo hebben we onlangs geïnformeerd bij RVO over een aantal zaken rondom de invulling van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Wij delen dit graag met jullie. De deadline voor het indienen van de EED audit rapportages blijft ongewijzigd staan op 31 december 2020. De bedrijven die dan nog niets hebben ingediend krijgen automatisch het bericht van RVO dat ze niet hebben voldaan aan de wettelijke verplichting en dat ze nog tot 1 april de gelegenheid krijgen om hieraan te gaan voldoen.

Vanuit het FedEC bestuur adviseren we onze leden die als consultant bij EED rapportages zijn betrokken en nu al weten dat niet kan worden voldaan aan de deadline, dit met hun klant te bespreken. Het heeft dan de voorkeur dat de klant dit tijdig laat weten aan RVO. Het wel tijdig indienen van rapportages, maar van onvoldoende kwaliteit wordt afgeraden. Als er vanuit RVO nog vragen zijn na de beoordeling van de rapportages, dan wordt er meestal eerst telefonisch contact opgenomen, voordat er een schrijven de deur uitgaat. In dat gesprek kan ook de termijn voor het indienen van aanvullende informatie worden besproken. Advies: benut deze mogelijkheid; anders wordt het standaard 6 weken. De juridische afdeling van RVO werkt aan een sanctiebeleid. Stand van zaken op dit moment is onbekend.

Download hieronder enkele vragen beantwoord aangaande de EED. Deze vragen zijn voortgekomen uit een enkele weken geleden gehouden EED intervisie voor FedEC leden. De antwoorden zijn van het RVO EED team.

Downladen vragen/antwoorden EED

« Terug

Sluiten