Marktvraag: Toezichthouders energiebesparende maatregelen in Noord-Brabant

maandag 16 november 2020

De FedEC heeft een verzoek gekregen van een bedrijf of wij leden hebben met interesse in werk als handhaver. Het betreffende bedrijf heeft al eerder ervaring met het inzetten van energie-adviseurs als handhaver voor omgevingsdiensten in Nederland.

 • De bedrijven bevinden zich in de provincie Noord Brabant.
 • De adviseurs moeten kennis en ervaring hebben van energiebesparende maatregelen.
 • Er moeten per adviseur voor het eind van het jaar minimaal +/-25 controles uitgevoerd en afrond worden.
 • Controles moeten overdag worden uitgevoerd en uitwerken daarna.
 • Per controle staat 6 uur en het tarief is in overleg.
 • Mogelijk is er een doorloop / vervolg in 2021.
 • Momenteel werkt er al een FedEC lid en de ervaringen zijn erg positief.

Aanvullende informatie

De werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van energietoezicht. De uitvoering van opdracht vindt plaats voor de opdrachtgever. Het gaat hier om een Omgevingsdienst in Noord-Brabant. Deze partij wordt hierna benoemd als afnemer. De werkzaamheden worden in overleg met afnemer en opdrachtgever verricht op het adres van afnemer dan wel opdrachtnemer.

G. Toezicht uitvoeren bij bekende eenvoudige bedrijven en instellingen.

G1. Uitvoeren bedrijfsbezoek voor een ‘energiecontrole’ bij een bekend eenvoudig bedrijf of instelling op basis van de energiebesparings- en informatieplicht.

Onder een eenvoudig bedrijf wordt (in potentie) verstaan: Kantoren, hotels en restaurants, onderwijsinstellingen, agrarische sector, gezondheid- en welzijnszorginstellingen, mobiliteitsbranche, sport en recreatie, tankstations en wasinrichtingen en detailhandel.

De beoordeling van het soort bedrijf of instelling (eenvoudig/complex) wordt gedaan op basis van de beschikbare gegevens vanuit de opdrachtgever.

Onder het genoemde bedrijfsbezoek wordt verstaan:

 • Overleg met de afnemer over de te bezoeken bedrijven die prioriteit hebben;
 • Analyse van individuele ontvangen rapportages via e-loket ter voorbereiding op de energiecontrole. De afnemer levert deze informatie aan de opdrachtnemer
 • Een fysiek bedrijfsbezoek waarbij het gehele gebouw (of gebouwen) van het bedrijf of instelling (vallende onder dezelfde inrichting) worden beoordeeld;
 • Inhoudelijk controleren en beoordelen van het gehele bedrijf of instelling op basis van bijlage 10 in de Activiteitenregeling;
 • Opstellen (concept) brief met de afspraken op basis van het bezoekresultaat met (wanneer nodig) informatie over nog te treffen EML’s, aan te leveren informatie, realisatiedatums en/of het voldoen aan de energiebesparingsplicht;
 • Uitvoeren van alle noodzakelijke administratieve handelingen in de systemen van de afnemer. Voorgaande in overleg met de afnemer;
 • Registreren en terugkoppelen van het aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken in een rapportage aan de afnemer;
 • De opdrachtnemer wordt vooraf door de directeur van de gemeente of omgevingsdienst aangewezen als bevoegd toezichthouder Wet milieubeheer voor het uitoefenen van deze taak.

Interesse

De leden die interesse hebben kunnen reageren door te mailen naar info@fedec.nl o.v.v. Marktvraag Brabant november 2020:

 • uiterlijk 19 november as. met
 • bedrijfsnaam, contactpersoon, email en telefoonnummer.

De gegevens van de geïnteresseerde adviseurs zullen na 19 november direct worden doorgegeven aan het bedrijf wat ons heeft benaderd. Deze neemt dan contact op met (een deel van) de adviseurs.

« Terug

Sluiten