Certificaat kwaliteitsborging opvragen

Over dit inschrijfformulier
Het FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U is een door FedEC verstrekt, maatschappelijk erkend certificaat waarmee FedEC aangeeft dat de houder voldoet aan duidelijk gedefinieerde voorwaarden ten aanzien van zijn geschiktheid om gebouwen te voorzien van een EPA-U label. Het betreft uitsluitend een certificaat waarmee de labellaar kan aantonen dat hij naar het oordeel van de FedEC of door haar benoemde deskundigen, beschikt over de kennis en kunde om een betrouwbaar label te verlenen. De erkenning is exclusief bestemd voor leden van FedEC en is persoonsgebonden. De kosten bedragen €250 voor het eerste en €100 voor de jaren daarna.

Voor FedEC-CKB-EPA-U-verlening komt de adviseur in aanmerking indien hij of zij:
a. lid is van FedEC
b. in het bezit is van het diploma EPA-U van de CITO én
c. de bijscholingscursus EPA-U van FedEC heeft gevolgd
d. op de hoogte is van de meest recente versie van de relevante ISSO-publicaties, BRL’s, NENnormen en relevante wetgeving;
e. ten minste vijf EPA-U labels heeft gemaakt
f. in de jaren volgend op de verlening van het certificaat minstens drie EPA-U labels per jaar uitbrengt
Persoonlijke gegevens
Vul hier uw volledige voor- en -achternaam in.
Kalender (dd-mm-jjjj) 
Voorwaarden
(zie bijlage op de kwaliteitsborging webpagina)
De kandidaat heeft zelfstandig of als projectleider/- manager minimaal 5 maal een EPA-U label afgemeld en meldt minimaal 3 EPA-U labels per jaar af in de jaren daaropvolgend. De bewijsstukken moeten herkenbaar zelfstandig zijn uitgevoerd door de kandidaat voor deze certificering.
De kandidaat heeft door studie en nascholing aantoonbaar de kennis items eigen gemaakt op het gebied van EPA-U labeling.
plaats hier een jpeg. afbeelding van uw handtekening ter bevestiging
Als de kandidaat alles volgens de voorwaarden uit de handleiding heeft ingediend worden de stukken toegestuurd aan de CBK Erkenningscommissie. De commissie gaat verder met de beoordeling op juistheid en volledigheid van het dossier en controleert of alles volgens de correcte procedure is verlopen. In beide het geval van een positieve of negatieve beoordeling worden de dossiers opgestuurd naar het bestuur van FedEC. De kandidaat ontvangt binnen vier weken na ontvangst van het dossier het resultaat per e-mail.

*Lees goed de handleiding over de erkenningsregeling door voor meer informatie over de vervolgacties na certificering zoals het onderhoud en de handhaving van de erkenning.
Sluiten