Bijeenkomsten

FedEC organiseert jaarlijk een aantal bijeenkomsten over alle ontwikkelingen en innovaties van de energiebranche. Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaat FedEC digitaal verder met het organiseren van onze bijeenkomsten.

Agenda

  1. FedEC Webinar ISO 50001 Energiemanagement

    02 juni

    Veel bedrijven en organisaties zitten met de vraag ”Hoe borgen we de aandacht voor energie in onze organisatie?”. Met veranderende wet- en regelgeving zoals de Europese Energie-Efficiency Richtlijn en de omgevingswet hebben organisaties behoefte aan een goed systeem. Het systeem moet invulling geven aan de verplichtingen en bijdragen aan het behalen van doelen die bedrijven stellen. Een gecertificeerd energiemanagementsysteem kan daar invulling aan geven. Dit webinar behandelt de voor- en nadelen van een dergelijk systeem, maar ook hoe een systeem tot stand komt. 

Sluiten