FedEC-lid Aad Fokker overleden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van FedEC-lid Aad Fokker op 30 april jl. Aad was een actief en betrokken lid van FedEC met deskundigheid op zowel industriegebied als gebouwen. Wij wensen zijn partner en nabestaanden alle sterkte met dit vreselijke verlies.

Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. Om ook de Europese rol van FedEC te borgen is FedEC lid van het Europese platform ENEP.

Sinds 1 september 2014  is FedEC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestart met het project Kwaliteitsborging EPA-U.  FedEC heeft hiervoor een driesporen beleid opgesteld, te weten:

1. kwaliteitsverbetering van de EPA-U adviseurs
2. verbetering van de online tool
3. erkenningsregeling EPA-U

U kunt hier meer lezen over het project.