Energietransitie begint bij FedEC

18-01-2018

Isabelle Sternheim Energietransitie begint bij FedEC Kandidatuur Isabelle Sternheim Toen ik 4 jaar geleden samen met Bram en Ewoud toetrad tot het bestuur was FedEC voornamelijk intern gericht. Mijn opdracht en motivatie was dan ook om FedEC veel meer op de kaart te zetten en aansluiting te vinden bij de belangrijke stakeholders op het gebied van de energietransitie en ons te introduceren bij centrale en lokale overheden.

Neem FedEC serieus!

18-01-2018

Neem FedEC serieus! Kandidatuur Ewoud van der Koogh Op 26 januari 2018 is het (hoe toevallig) de dag dat ik precies 26 jaar actief ben in de energiesector. In die meer-dan-kwart eeuw ben ik actief geweest als technisch ontwerper, onderzoeker, adviseur en docent en ik heb ons vak zien veranderen van een techneuten-specialisme tot een populair item, waarvan zelfs mijn tienjarige buurjongen enige kennis heeft.

Duidelijke procedures en communicatie

18-01-2018

Kandidatuur John Geurts Wie ben ik: Ik, John Geurts, geboortejaar 1982, ben werkzaam bij Epro Consult het adviesbureau voor energie en procesoptimalisatie en lid van FedEC. Tevens het adviesbureau met de twee vestigingen die het verst uit elkaar liggen namelijk Echt en Leeuwarden. Mijn achtergrond is divers, vanuit MTS telematica ben ik doorgestroomd naar de HTS elektrotechniek.

Energieadviseurs verenigd!

18-01-2018

Energieadviseurs verenigd! Kandidatuur Bram van As Eén van deze belangrijkste uitdagingen voor de komende decennia is het klimaat. Ambities, doelstelling en verplichtingen zijn er voldoende. Maar de resultaten blijven op vele vlakken achter. Toen destijds het nationale klimaatakkoord werd opgesteld en FedEC niet betrokken was bij de totstandkoming hiervan, was dat een reden voor me om me kandidaat te stellen voor het bestuur

FedEC helpt EMS een stap  vooruit

21-12-2017

Het hebben van een Energie management systeem (EMS) is een van de verplichtingen uit de Erkende Maatregelenlijst waaraan de MJA3 dienstensector zich moet houden. Het goed inzetten van een EMS systeem kan uiteindelijk energie en dus ook kosten besparen.

EPA Kenniscentrum online

20-12-2017

EPA-adviseurs zijn verplicht om met ingang van 2018 bijscholing te volgen om hun diploma te behouden. Het nieuwe EPA Kenniscentrum voorziet in alle benodigde kennis.

Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. Om ook de Europese rol van FedEC te borgen is FedEC lid van het Europese platform ENEP.

Sinds 1 september 2014  is FedEC in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken gestart met het project Kwaliteitsborging EPA-U.  FedEC heeft hiervoor een driesporen beleid opgesteld, te weten:

1. kwaliteitsverbetering van de EPA-U adviseurs
2. verbetering van de online tool
3. erkenningsregeling EPA-U

U kunt hier meer lezen over het project.