Welkom

FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen.
FedEC is lid van een Europees platform genaamd: ENEP

Kornelis Blok

Kornelis Blok is sinds 2013 ambassadeur van FedEC. Prof. Dr. Blok is hoogleraar Hernieuwbare Energie aan de Universiteit Utrecht, waar hij leiding geeft aan het masterprogramma Energy Science.. Voor Ecofys nam Dr. Blok in 2008 de Erasmusprijs voor het meest innovatieve bedrijf van Nederland in ontvangst, hij is een van de oprichters van Ecofys. FedEC is bijzonder verheugd dat Kornelis Blok de vereniging gaat helpen groeien.

Activiteiten FedEC

Opleidingen en examens
Kwaliteitsborging en certificering workshops, symposia en excursies
Interactieve website
Jaarlijkse gids van energieadviseurs

opleidingen en examens
kwaliteitsborging en certificering
workshops, symposia en excursies
interactieve website
jaarlijkse gids van energieadviseurs

Kwaliteitsborgiging EPA-U-adviseurs

De FedEC EPA-U bijscholingscursus behandelt de wijzigingen die sinds het begin zijn doorgevoerd puntsgewijs en bespreekt de meest voorkomende gebieden waar interpretatieverschillen bestaan. Het doel van de bijscholingscursus is om adviseurs te helpen bij het juist opstellen van energielabels voor de utiliteit. De bijscholingscursus maakt onderdeel uit van een serie van stappen die door FedEC worden gezet om de kwaliteit van het EPA-U-energielabel te verbeteren. Lees meer

opleidingen en examens
kwaliteitsborging en certificering
workshops, symposia en excursies
interactieve website
jaarlijkse gids van energieadviseurs

Erkenningsregeling

FedEC beschikt over de mogelijkheid van een Certificaat van Erkenning van adviseurs met aantoonbare kennis, deskundigheid ervaring. Leden kunnen voor opname in de Erkenningsregeling in aanmerking komen.
Lees meer

opleidingen en examens
kwaliteitsborging en certificering
workshops, symposia en excursies
interactieve website
jaarlijkse gids van energieadviseurs