Industrie

‘Marktbeweging realiseren en vindbaarheid FedEC-leden verhogen bij industriële marktpartijen’ (industrie plus glastuinbouw).

Dit houdt in betrekkingen aangaan en onderhouden met bij voorkeur alle externe marktpartijen (potentiële opdrachtgevers uit de industrie, brancheorganisaties, overheden e.d.), dus naar buiten toe gericht, die van invloed kunnen zijn of invloed kunnen uitoefenen op activiteiten en besluiten op het industriële werkveld van de leden van de FedEC.

 

Lid Taken
Rene de Schutter Voorzitter
Jan Grift Lid
Ron Ongenae Lid
Mat Schatorje Lid
Robin Sommers Lid
Marcel Brandts Lid