Statuten/Huishoudelijk regelement

FedEC (Federatie van Energieconsultants) de beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. FedEC beschikt over een Kamer van Koophandelinschrijving, statuten en een Huishoudelijk Reglement. Daarnaast bestaan er binnen FedEC:

• de regeling Certificaat Kwaliteitsborging EPA-U

• de Erkenningsregeling FedEC

• de Gedragscode Register Energie Adviseur (rea)

• in ontwikkeling: Roadmap: overzicht van instrumenten met betrekking tot energiebesparing Documenten zijn bij het bestuur opvraagbaar, dit ter beoordeling aan het bestuur.

Een aanvraag kan worden ingediend bij de FedEC.