Nieuws


project Kwaliteitsborging EPA-U

21-09-2015

Inmiddels hebben er zeven bijscholingscursussen plaatsgevonden. Het maximum aantal deelnemers voor een bijscholingscursus is 15. Inmiddels zijn er precies 99 mensen opgeleid door FedEC in de bijscholingscursus. Van de 99 deelnemers werden er 59 lid van FedEC. Zij ontvingen hiertoe een aanbod voor een kosteloos kennismakingslidmaatschap tot 31 december 2015. Van deze groep hebben inmiddels 10 personen zich (bijna) ingeschreven voor de erkenningsregeling. Eén van de doelstellingen van de opdracht was 100 nieuwe leden in drie jaar bij te scholen. Dit doel is derhalve bijna in het eerste jaar gerealiseerd.