Nieuws

Werkgroep Winstrumenten

20-02-2018

Gezocht: FedEC-lid met kennis van ISO 50001

De werkgroep Winstrumenten zoekt vanwege het vertrek van een lid met kennis van ISO 50001 een deskundig FedEC lid die zijn/haar kennis en kunde belangeloos wil inzetten voor FedEC.

Het realiseren van de energietransitie, waaronder energiebesparing in de industrie is een proces. Hiervoor heeft de overheid hulpmiddelen ontwikkeld. De werkgroep ‘Winstrumenten’, gestart in het 3e kwartaal van 2017, wil FedEC-leden meer bereiken (energiewinst maken)  met deze hulpmiddelen. (MJA, MEE, EED, EPK, EML en ISO 50001).

In de afgelopen periode zijn de stakeholders, EZK, RVO, Infomil en NEN, van de genoemde instrumenten geïnformeerd over onze werkgroep en zijn er met hen afspraken gemaakt en bezoeken afgelegd om te overleggen hoe FedEC kan participeren.

De eerste conclusie is dat we als FedEC ‘warm’ zijn onthaald en dat ons initiatief bijzonder wordt gewaardeerd. Continuïteit in het contact wordt op prijs gesteld, evenals het meedenken bij nieuwe instrumenten en invulling van nieuwe beleidsontwikkelingen. De volledige besprekingsverslagen zijn voor de FedEC leden toegankelijk.

Voor 2018 staat er op het programma om naast het intensiveren van de contacten met de stakeholders, de kwaliteit en kunde van onze leden verder te verbeteren door training en intervisie.

Binnen FedEC is er een nauwe samenwerking met de werkgroepen ‘Industrie’, ‘Gebouwde Omgeving’ en de commissie ‘Opleidingen en Certificering’.

Voor het vakgebied van energiemanagement zoeken we vanwege het vertrek van een lid met kennis van ISO 50001 nog een deskundig FedEC lid die zijn/haar kennis en kunde belangeloos wil inzetten voor FedEC. Geïnteresseerden kunnen zich per email melden door een korte CV en motivatie te sturen naar winstrumenten@fedec.nl

Namens de werkgroep Winstrumenten,

Michiel Steerneman, voorzitter werkgroep Winstrumenten en bestuurslid FedEC