Nieuws

Wat is nodig voor energiezuinig renoveren?

07-06-2018

Energiezuinig renoveren vereist twee dingen: een nulpunt en een vergezicht. Dat bleek op de Nationale EPA Kwaliteitsdag op 24 mei tijdens de vakbeurs Renovatie.

Energiebesparend renoveren vereist twee dingen: een nulpunt en een vergezicht. De beurs Renovatie bood daarom op 24 mei een podium aan de Nationale EPA Kwaliteitsdag. De KMPG-evaluatie van het kwaliteitsverbetertraject en -systeem voor EPA-U stond als eerste op de agenda. Het kwaliteitssysteem wordt positief ervaren door de markt en via interne en externe maatregelen borgt de sector de kwaliteit van utiliteitslabels. Periodieke audits door certificerende instellingen (CI’s) en maatregelen van FedEC en KvINL optimaliseren het kwaliteitssysteem verder. Het aantal kritieke afwijkingen is ondertussen wel toegenomen, zonder eenduidige oorzaak: zowel interne als externe factoren spelen een rol, liet een uitgebreider artikel over het onderzoek op het EPA-adviesplatform eerder al zien.

NTA 8800, BENG en EPBD

Kwaliteitsborging van labels gebeurt in een dynamische context, concludeert KPMG in haar evaluatie. Voorbeelden van die dynamiek zijn de nieuwe dan wel veranderende wetten en regels betreffende energielabels. Ed Blankestijn ging tijdens de Nationale EPA Kwaliteitsdag dieper in op de NTA 8800, de nieuwe BENG-eisen en de aangepaste EPBD-richtlijn. Bekend is dat de NTA 8800-methodiek het stokje van de NEN 7120 overneemt en voor de energieprestatie-eisen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) bijna is uitgewerkt. De afgeronde NTA 8800 én validatietool wordt dit najaar dan wel januari 2019 verwacht. Adviseurs krijgen daardoor volgend jaar te maken met onder meer een aangepaste handleiding, opleiding, examinering en EPA-software.

Bron: Ensoc, 4-jun-18