Nieuws

Verslag EMS bijeenkomst

20-02-2018

EMS helpt met energiebesparing

Bedrijven kunnen maar liefst 20 tot 30 PJ besparen met de inzet van energiemanagementsystemen (EMS), blijkt uit onderzoek van ECN. Deze besparing is relatief eenvoudig te realiseren.

 

De MJA dienstensector is goed voor circa 15 PJ aan primair energiegebruik. De toepassing van energiemanagementsystemen kan in deze sector nog verder worden geoptimaliseerd. Dat bleek uit de bijeenkomsten die FedEC in 2017 heeft georganiseerd. Op de eerste twee bijeenkomsten toonden de energiemanagers van de WUR en het AMC welke systemen ze hanteren om het energiegebruik en mogelijke besparingen inzichtelijk te maken. De derde bijeenkomst bij de ING op 8 december zoomde in op het controleren en valideren van de meetdata.

Ronald Remijn presenteerde de laatste stand van zaken met betrekking tot de wet en regelgeving. Zo dient er voldaan te worden aan artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Het bestaan van de Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO maatregelen), als onderdeel van de Erkende Maatregelenlijsten, bleek nog niet bij alle deelnemers van deze bijeenkomst bekend. Ook is bekend gemaakt dat de toepassing van een Energie Registratie en Bewakingssystemen per 1 januari 2018 wordt toegevoegd aan de Erkende Maatregelenlijsten.

Jan Louws van Delta Netwerk gaf een uitgebreide presentatie over het proces van implementatie van een energiemanagementsysteem. Uitdagingen hierbij waren:

Historische meetdata was versnipperd aanwezig veel informatie vastgelegd op uitgebreide Excel sheets niet alle energiedata kon via telemetrie (‘slimme’) meters worden aangeleverd contracten en bijbehorende afspraken waren niet eenduidig vastgelegd Arie Maarten de Bruin, gastheer namens ING Bank NV, vulde aan dat de medewerking van de verschillende netbedrijven niet optimaal bleek te zijn voor het uitwisselen van de ‘domme’ voor de ‘slimme’ energiemeters.

Tijdens tafelgesprekken, geleid door energiedeskundigen Robin Sommers en Hein Jacobs, werden  de ervaringen van en met de gebruikers gedeeld en de mogelijkheden van EMS inhoudelijk besproken. Bij tafelgroep 1 is er uitgebreid  gesproken over welke informatie de verplichte rapportages dienen te bevatten terwijl het bij tafelgroep 2 ging over de meerwaarde van een EBS en de DBO verplichtingen. De uitkomsten van de tafelgesprekken werden plenair behandeld.

Een belangrijke vraagstuk is waar de handhavers de deelnemers van de MJA 3 sector op zullen gaan controleren.  Deze vraag is nog niet eenduidig te beantwoorden, zegt Wouter Wienk (RVO). Wel is duidelijk dat aantoonbaar inzicht dient te worden gegeven in het elektriciteits-en gasgebruik. Dit kan met verschillende grafieken, waaronder bijvoorbeeld een ‘puntengrafiek’ die inzicht geeft in het gemeten gasgebruik ten opzichte van de buitentemperatuur. Potentiele energiebesparingen zijn eenvoudig uit het ontstane energieprofiel te herleiden.

Implementatie van een EMS is een complex proces waarbij ondersteuning van energieadviseurs zeer waardevol kan zijn. Een ervaren energieadviseur kan u helpen bij het goed implementeren van een energiemonitoringsysteem als onderdeel van uw EMS. Energieadviseurs met kennis van EMS-systemen en het interpreteren hiervan zijn onder andere te vinden bij de Federatie van Energieconsultants (FedEC), de branchevereniging van energieadviseurs. Meer informatie over FedEC kunt u vinden op www.FedEC.nl/leden

Lees hier meer in het EMS einddocument.

Ronald Remijn