Nieuws


Verplichte rapportage over duurzaamheid warmte

15-03-2019

In de Warmtewet komt een verplichting voor warmteleveranciers om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten, meldt Lex Bosselaar van RVO.

Dit is een eerste stap in de verdere verduurzaming van warmtenetten, zoals het klimaatakkoord beoogt. Het beleid van de overheid is om te beginnen met een verplichte rapportage over de duurzaamheid van warmtenetten, volgens een vaste voorgeschreven methode. Dit is vastgelegd in de aanpassingen van de Warmtewet. De aanpassingen zijn aangenomen en de wijzigingen zullen waarschijnlijk in 2020 inwerking treden. Dit betekent dat over 2019 gerapporteerd moet worden. De Tweede Kamer wil dat er ook afspraken gemaakt worden over de duurzaamheid van de warmtelevering. Dat zal het ministerie van EZK verwerken in de volgende versie van de Warmtewet. De voorstellen hiervoor zijn gepland voor eind 2019.

Lees verder