Nieuws


Van de voorzitters

07-06-2018

De afgelopen periode heeft in het kader gestaan van een overvolle externe agenda, waarbij FedEC haar rol bij energietransitie verder geformuleerd heeft en onder de aandacht heeft gebracht.

De voorzitters zijn herhaaldelijk bij elkaar gekomen. Samen met de werkgroepen is hard gewerkt aan het doel en de missie van FedEC in relatie tot de energietransitie, het in kaart brengen welke partijen wij strategisch missen als leden of als samenwerkingspartners, en het afleggen van bezoeken bij overheden om daar de samenwerking te starten of te bekrachtigen. Er gebeurt momenteel enorm veel in de energiewereld, en daarom is het belangrijk dat we strategische keuzes maken waar we als FedEC onze focus op richten.

René de Schutter en ik hebben mede om die reden een inspirerend gesprek gevoerd met onze ambassadeur Kornelis Blok. Hij heeft ons advies gegeven vanuit zijn expertise. De komende maanden zullen we hierop voortborduren en betrekken wij u bij dit proces.

Nu al merken wij dat wij als FedEC een belangrijke verbindende en richtinggevende rol kunnen vervullen in de energietransitie. De energieadviseur is gewend om een energievraagstuk van alle kanten te bekijken, alle factoren mee te wegen en oplossingen in tijd en context te formuleren. Deze blik zal meer dan nodig zijn in de komende jaren bij de uitrol van de energietransitie.

Het bestuur kijkt er naar uit om deze rol samen met u verder invulling te geven de komende jaren.

Duurzaamheid begin bij FedEC!!

Isabelle Sternheim