Nieuws

Van de voorzitter: een roerig jaar

20-12-2017

FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim noemt 2017 een roerig jaar. Ook bij FedEC is er dit jaar veel gebeurd. Mooie maar ook spannende zaken. Opvallend is de grote betrokkenheid onder de leden.

Het jaar 2017 was op veel fronten een roerig jaar. Nog nooit was de strijd tussen oude en nieuwe paradigmata zo duidelijk. Het oude paradigma waarin economische modellen en economische groei leidend zijn versus het nieuwe paradigma waarin economische groei hand in hand moet gaan met beheer en zorg voor de aarde en elkaar. Amerika kreeg Trump die het oude perspectief met hand en tand probeert te verdedigen, Nederland kreeg een regering die de energietransitie eindelijk volop de politieke agenda zet.

Bij FedEC was het bij tijd en wijlen niet minder roerig. Ook hier kwamen vraagstukken als ‘moet FedEC voor economische groei zorgen bij haar leden door het binnenhalen van opdrachten’ bovenaan de agenda te staan. Deze discussie werd met name aangezwengeld omdat FedEC de afgelopen jaren meerdere malen benaderd werd door de ministeries met een aantal mooie projectverzoeken.  Leidraad voor het bestuur is altijd geweest dat projecten alleen dan aangenomen worden wanneer ze het belang van FedEC als vereniging dienen en daarmee hooguit een indirect effect hebben op de opdrachtenportefeuilles van haar leden. De discussie die hierdoor is ontstaan leert ons als bestuur dat wij hier niet altijd even duidelijk over gecommuniceerd hebben en dat we dit onderwerp in 2018 verder zullen moeten evalueren en bespreken met de leden. In elk geval hebben de ontstane discussies er wel toe geleid dat het aantal betrokken en actieve leden substantieel gestegen is.

Er zijn nog meer mooie zaken gebeurd dit jaar: We hebben een prachtige vakbeurs Energie gedraaid, het aantal leden is wederom gestegen, er is een aantal zeer kundige bestuursleden toegevoegd aan het bestuur, de werkgroep Winstrumenten is van start gegaan, de werkgroep Industrie begint op stoom te komen, om maar te zwijgen over de werkgroep Gebouwde Omgeving die momenteel zitting neemt in alle belangrijke externe commissies en klankbordgroepen. En het allerbelangrijkste: wij krijgen van de meerderheid van onze leden te horen dat zij het nog nooit zo druk hebben gehad met adviesopdrachten.

Ook 2018 lijkt een prachtig jaar te worden voor de energieadviesbranche. De afspraken met de ministeries over het aandeel van FedEC bij de energietransitie staan in de agenda’s en samen met de werkgroepen worden missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren aangescherpt.

Langs deze weg wens ik u een goed uiteinde. Wees voorzichtig met vuurwerk en alle goeds voor 2018. Ik hoop u van harte te mogen ontmoeten op de nieuwjaarsborrel op 16 januari.

Isabelle Sternheim, voorzitter FedEC