Nieuws


Terugblik op vakbeurs Energie 2016

16-12-2016

Ook dit jaar was de FedEC weer goed zichtbaar op de vakbeurs Energie. De FedEC stand, bemand door FedEC-leden, was goed vindbaar en kon rekenen op veel bezoekers.

Niet alleen in een stand op de beursvloer was FedEC terug te vinden. Diverse FedEC-leden verzorgden inhoudelijke lezingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het openingsdebat waaraan voorzitter Isabelle Sternhout deelnam, het Industrie Theater waar o.a. Ron Ongenae en Michiel Steerneman een inhoudelijke presentatie verzorgden en de EPA-bijeenkomst waarin de werkgroep EPA goed vertegenwoordigd was. Ook in diverse bladen die tijdens de beurs werden uitgedeeld aan de bezoekers was FedEC zichtbaar middels inhoudelijke artikelen. Dank nogmaals aan alle leden die betrokken zijn geweest bij deze beurs, het was een groot succes! De PR-commissie zal zich gaan voorbereiden op de Energievakbeurs 2017.