Nieuws


Summercourse Energiebeheer

08-07-2016

De summercourse Energiebeheer is aan de gang. Sommige deelnemers hebben het voetbal op TV aan de kant gezet om zich vol te storten op de opleiding.

De post-HBO-opleiding Energiebeheer is op 4 juli als summercourse gestart met een divers gezelschap vanuit de installatiesector (Engie), industrie (ABB), gebouwde omgeving (Energie Advies Friesland), advieswereld (Van Beek Adviseurs)  en overheden (Omgevingsdienst IJmond en DCMR). Afsluitend volgt nog een interessante excursie naar het industriële bedrijf Friesland Campina. De opleiding leidt op een facilitair manager die voldoende allround is om in een bedrijfssituatie te bepalen welke maatregelen nodig zijn voor een optimale energiehuishouding. Na de theorie van de thermodynamica komen de wat meer praktische vakken als gebouwinstallaties, warmtekoudeopslag maar ook financiering, beleid en stoom aan de orde. Bij het met succes afleggen van de twee deelexamens en deelname aan de verplichte excursie ontvangt u een erkend post-HBO-diploma.

Avondopleiding
Eind oktober tot en met april zal de reguliere avondopleiding op de maandagavonden plaatsvinden.

Meer info
Meer informatie over de opleiding Energiebeheer staat op http://www.phoe.nl/energiebeheer.html
Voor vragen kunt u contact opnemen met Elmer van Krimpen van F&B, tel. 035 – 683 88 33.