Nieuws

subsidieregeling voor om woningeigenaren en VvE’s

Subsidieregeling in voorbereiding

25-08-2016

Het Rijk bereidt een subsidieregeling voor om woningeigenaren en VvE’s te stimuleren om meerdere energiebesparende maatregelen te nemen.

De regeling is geheel conform de mededeling die Minister Blok hierover deed op 26 januari jl. in de Kamerbrief  over intensivering van energiebesparing bij woningen. Met de subsidie wordt tevens het geven van onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen voor VvE's gestimuleerd. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en treedt volgens planning uiterlijk in de zomer van 2016 in werking. FedEC heeft de afgelopen maand veel contact gehad met BZK over deze subsidieregeling. Centraal stond tijdens deze gesprekken het belang van stimuleren van het inzetten van gekwalificeerde en gecertificeerde  energie adviseurs voor de uitvoerende maatregelen. Hoe de regeling er precies uit zal komen te zien is nog niet bekend. Meer informatie volgt naar verwachting in de volgende nieuwsbrief.