Nieuws

Subsidie stimuleert ook maatwerkadvies

01-09-2016

Minister Blok trekt 60 miljoen euro uit voor individuele woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) die meerdere energiebesparende maatregelen nemen voor hun woningen. De subsidie geldt ook voor onafhankelijk advies over de maatregelen. FedEC juicht dit sterk toe.

Met de subsidieregeling wil minister Blok de energiebesparing in de koopsector stimuleren om te voldoen aan de afspraken uit het energieakkoord. De subsidie zal een deel van de kosten dekken en wordt meerjarig ingezet voor pakketten en combinaties van maatregelen in bestaande woningen. VvE’s kunnen dankzij de regeling subsidie krijgen voor een energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en procesbegeleiding. Dit is een belangrijke stimulans voor advisering aan VvE’s over energiebesparing en voor energiebesparing in de gebouwen van VvE’s.

De subsidie geldt niet voor enkelvoudige maatregelen, noch voor duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen. Wel geldt de regeling voor maatwerkadvies: onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen aan individuele woningeigenaren. Veel mensen zitten met de vraag welke energiebesparende maatregelen in hun woning of appartementencomplex het meest effectief zijn en wat de effecten van de maatregelen zijn op de woonlasten en het comfort in de woning. Goed en objectief advies helpt hen om de stap naar energiebesparing te kunnen zetten.

De Federatie van Energieconsultants (FedEC) is blij met de subsidieregeling, die per 15 september in werking treedt. De vereniging verwacht dat de vraag naar maatwerkadviezen fors zal stijgen nu woningeigenaren en VvE’s hiervoor subsidie kunnen krijgen. Ook denkt FedEC dat de kwaliteit van de maatwerkadviezen zal toenemen, omdat deskundige energieadviseurs nu makkelijker betaald kunnen krijgen voor hun maatwerkadviezen: woningeigenaren en VvE’s kunnen de advieskosten met de subsidie makkelijker dragen, waardoor ze sneller kiezen voor een maatwerkadvies.

Francien de Hoop, projectleider van de VvE Balie in Den Haag: ‘In Den Haag merken wij dat een maatwerkadvies opgesteld en toegelicht door een onafhankelijke adviseur de leden van grote en kleine VvE’s helpt om energiebesparende maatregelen op de agenda van de VvE-vergadering te bespreken. Inzicht in de mogelijkheden, kosten en besparingen is van essentieel belang om tot uitvoering van de maatregelen te komen’.

Isabelle Sternheim, voorzitter van FedEC: ‘Dat er subsidie komt voor onafhankelijk maatwerkadvies is een goede zaak. Huiseigenaren worden belaagd door aanbiedingen, maar het is voor hen moeilijk om te onderscheiden wat betrouwbare adviezen zijn. Door deze subsidie komt hier verbetering in. Betrouwbaar advies leidt uiteindelijk tot maatregelen en dus tot energiebesparing. Al moet je niet te ongeduldig zijn en verwachten dat woningeigenaren meteen na het advies overgaan tot het nemen van maatregelen. Hier gaat vaak wat tijd overheen ook omdat men wacht op natuurlijke momenten.’