Nieuws


Sluizen kunnen al in 2030 circulair zijn

18-12-2018

Rijkswaterstaat kan het energiegebruik voor haar sluizen zodanig verminderen dat de klimaatimpact vrijwel nul wordt. Daarmee is de circulaire doelstelling al in 2030 haalbaar, zo concludeert energieconsulent Edwin van der Wel op basis van onderzoek.

Het verbruik van primaire grondstoffen als mineraal, fossiel en metalen is 50 procent minder in 2030. Dat is het eerste doel van het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ uit 2016, waaruit het Grondstoffenakkoord volgde dat een volledig circulaire economie wil helpen ontwikkelen. Voor de Examenopleiding Energieconsulent van stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE) ontwikkelde Edwin van der Wel een routekaart om de schutsluizen van Rijkswaterstaat circulair te maken. Deze studie laat zien dat het energiegebruik nodig om deze sluizen te produceren al in 2030 zodanig gereduceerd kan worden dat de klimaatimpact vrijwel nul wordt.

Lees het volledige artikel hier https://www.ensoc.nl/nieuwsarchief/branchenieuws/sluizen-kunnen-al-in-2030-circulair-zijn/

Examenopleiding
Edwin van der Wel voerde het onderzoek naar circulaire sluizen uit in het kader van zijn Examenopleiding Energieconsulent van stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE).
Geslaagden kunnen zich laten inschrijven bij FedEC als register energieadviseur FedEC en mogen de erkende titel rea achter hun naam gebruiken.

Foto-bijschrift:
Meer dan de helft van het totale energiegebruik gedurende de levensloop van een schutsluis is te besparen als de klimaatimpact van de productie nul is (foto pudding4brains Wikipedia).