Nieuws

Koers van FedEC.

Praten mee over koers van FedEC

25-08-2016

Op 23 september komen de leden van de werkgroepen en commissies samen met het bestuur bijeen te Hilversum om te praten over actuele onderwerpen en de koers van FedEC.

Doel van deze bijeenkomst is de vele actuele onderwerpen die momenteel de energie agenda domineren (Energie Audits binnen de EED, EPA-maatwerkadviezen voor woningen, kwaliteitsborging EPA-U,  EPK voor industrie en gebouwen)  in gemeenschappelijkheid te bespreken en een duidelijke FedEC-koers te bepalen. De uitkomsten van deze bespreking zal in een volgende nieuwsbrief worden belicht.