Nieuws

Overig nieuws EPA-werkgroep

15-12-2015

Naast het nieuws over het EPA-U kwaliteitsborgingsproject meldt de werkgroep het volgende:

Representativiteit woningen
Volgens de huidige BRL 9500-01 moeten alle woningen worden bezocht om een energiecertificaat op te stellen. In de praktijk is dat niet altijd mogelijk of wenselijk. Om die reden heeft FedEC een voorstel uitgewerkt dat op praktische wijze invulling geeft aan de benodigde woninginspecties om voor een project met meerdere woningen het energiecertificaat op te stellen. Doel van het voorstel is om met voldoende zekerheid te kunnen stellen dat de gegevens die gebruikt worden bij het opstellen van het energiecertificaat ook echt betrouwbaar zijn. Het voorstel is ingebracht in de Technische Commissie (TC) en staat inmiddels ook op de agenda van het centraal college van deskundigen (CCvD).

Examencommissie
In de examencommissie die gaat over de EPA-examens wordt, net als op andere plekken, gesproken over permanente educatie van EPA-adviseurs. Dat is natuurlijk onderdeel van de erkenningsregeling van FedEC. Daarnaast wordt er vanuit de FedEC ook gepleit voor aandacht in de EPA-examen voor het proces van het opstellen van energiecertificaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan contactmoment met de opdrachtgever.

Normcommissie EPG
De FedEC is (samen met de AvEPA) vertegenwoordigd in de normsubcommissie EPG die verantwoordelijk is voor de NEN 7120: de bepalingsmethode voor de EPC-berekening en de rekenmethodiek achter de EPA-software. Vanuit het ministerie van BZK wordt momenteel gedacht over de toekomst van de (bepalingsmethode voor de) energieprestatie van gebouwen. Dat kan mogelijk consequenties hebben voor de normcommissie. De ontwikkelingen worden, ook vanuit de FedEC, nauwlettend gevolgd. In het voorjaar 2016 zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

Andre Kruithof