Nieuws


Ook wagenpark moet verduurzamen

18-12-2018

Het verduurzamen van een wagenpark is onderdeel van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. FedEC-adviseurs kunnen helpen met advies over mobiliteit.

De verplichting voor bedrijven om vervoer te verduurzamen bestaat al sinds 1993, als onderdeel van de Wet Milieubeheer. Maar met de introductie van de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED) in 2015 staat de verplichting voor vervoer bij grotere bedrijven goed op de kaart. Dat meldt Co de Smalen, voorzitter van het landelijk kernteam EED, dat bevoegde gezagen adviseert bij de beoordeling van energieaudits. De Smalen richt zich de laatste tijd meer op het onderwerp vervoer in de wetgeving, zo vertelde hij op een themabijeenkomst van FedEC tijdens de vakbeurs Energie. Volgens De Smalen is de tijd rijp voor een pakket erkende maatregelen bij vervoer.

Verslag
Lees het volledige verslag van de themabijeenkomst over duurzame mobiliteit.

Mobiliteitspartner
Initiatiefnemer voor de themabijeenkomst was Maarten Smeding (foto). Hij zit bij FedEC in de commissie (W)instrumenten, die zich bezig houdt met beleidsinstrumenten voor energiebesparing. “Voor een energie-adviseur die zich voornamelijk richt op de gebouwde omgeving of industrie is het onderwerp misschien nieuw en onbekend. Bedrijven die een aanzienlijk wagenpark hebben, hebben vaak ook een mobiliteitspartner, zoals bijvoorbeeld Arval, die kan helpen bij het in kaart brengen van het energieverbruik van het wagenpark. Als de doelstellingen van bedrijven verder reiken zijn er altijd gespecialiseerde bedrijven om mee te denken met het uitwerken van mobiliteitsoplossingen.”

Oproep
De commissie (w)instrumenten inventariseert de behoefte aan meer informatie over oplossingen voor mobiliteit. FedEC-leden worden van harte uitgenodigd om hiervoor contact op te nemen met Maarten Smeding, commissielid met aandachtsgebied Mobiliteit, via tel. 0487 - 585810 en/of msmeding@energyconsulting.nl.