Nieuws

Gasnetten in nieuwe woonwijken zinvol

Nieuwe woningen van het gas af

25-08-2016

Er moet een einde komen aan de wettelijke plicht om nieuwbouwhuizen te voorzien van aardgasleidingen. Een van de alternatieven is het aansluiten op een warmtenet.

Door de opmars van duurzame energie kunnen gasnetten in nieuwe woonwijken een nutteloze investering worden. Dat zegt netbeheerder Stedin, die tot nu toe nog verplicht is nieuwe woningen aan te sluiten op het gasnet, als de projectontwikkelaar daarom vraagt. Elk jaar worden zo veertigduizend nieuwe Nederlandse woningen aangesloten op aardgas.  Die verplichting zou moeten worden los gelaten om de energietransitie te kunnen realiseren.

Restwarmte

Het duurzamere alternatief is om restwarmte van bijv. de industrie te gebruiken voor het verwarmen van huizen en kantoorpanden. FedEC organiseert ook dit najaar weer de opleiding ‘Warmte in 2 dagen’. Een must als u ook uw kennis omtrent duurzame warmte wil vergroten. Deze tweedaagse opleiding belicht diverse aspecten die van belang zijn voor het succesvol verduurzamen van warmte.

Experts uit de markt brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken omtrent beleid en wetgeving. Daarnaast krijgt u een overzicht van de diverse warmtenetten in Nederland, worden de diverse technieken besproken en krijgt u tools aangereikt voor het succesvol exploiteren en beheren van een warmtenet. Een site visite maakt onderdeel uit van de opleiding om de theorie met de praktijk te verbinden.

Meer weten?

Meer informatie over de opleiding staat hier.