Nieuws


Nieuwe beheerder EPA Adviesplatform

08-07-2016

Robin Koek heeft de taak van beheerder van het platform epa-adviesplatform.nl overgenomen van Roel Jonkman van RMJ Advies.

Roel Jonkman van RMJ Advies heeft in de afgelopen twee jaar het platform helpen ontwikkelen en opzetten. Hij trad in de afgelopen maanden op als beheerder. Per 16 mei heeft Robin Koek dit van hem overgenomen. Robin Koek is gediplomeerd EPA-U adviseur en adviseur grootschalige zonne-ESCo projecten bij Solaris Industria. In zijn functie als beheerder van het EPA adviesplatform zal hij vragen behandelen die binnenkomen op de website. Hiervoor kan hij een beroep doen op een team van experts om vragen te beantwoorden.

Vragen stellen
Het epa-adviesplatform.nl is de plaats waar EPA-U-adviseurs hun vragen kunnen stellen. Het digitale platform is opgezet door FedEC in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Epa-adviesplatform.nl is toegankelijk voor gediplomeerde EPA-U adviseurs, die middels hun CITO-diplomanummer een inlog kunnen aanvragen via het platform. Het platform is voorzien van hoofdstuk 7 uit de ISSO-publicatie, aangevuld met toelichtende teksten die door leden van FedEC geschreven zijn.

Zie www.epa-adviesplatform.nl