Nieuws


Nationaal Energie Congres 2016

20-05-2016

Wat is de stand van zaken rondom het energieakkoord en vooral: hoe komen we op koers? Dat was de kernvraag op het Nationaal Energie Congres op 16 juni 2016 in Utrecht.

Nederland moet extra maatregelen nemen om haar doelstellingen uit het energieakkoord te halen, zo blijkt uit de Nationale Energieverkenning. Eén van de ondergeschoven doelstellingen is de beoogde 100 petajoule energiebesparing per 2020. Wat is er voor nodig om deze doelstelling wél te behalen?

Trias Energetica
FedEC, Energy Valley en VVM hebben in samenwerking met het Top Team Energie laten zien waar de kansen liggen. Ze deelden hun kennis en hebben u geinspireerd tijdens het Nationaal Energie Congres 2016. De Trias Energetica was hierbij leidend: eerst energie besparen, daarna duurzaam opwekken, en dan pas efficiënt fossiele energie inzetten.

Presentaties
Plenaire lezingen:
Dr. Ivo Opstelten
Lian Merkx
Giel van Giersbergen
Mr. Michelle de Rijke 

Masterclasses:
Energiebesparing
Ing. Patrick Teunissen
Moniek Vulink
Geert ten Brink

Duurzaam
Anthony Viellevoije
Marcel Vos
Robin Berg

Efficient fossiel
Cor Kleinveld
Ing. Aris de Groot
Rob Verbrugge