Nieuws

Minister Blok wijzigt WWS

Minister Blok wijzigt WWS opnieuw

25-08-2016

Op 1 oktober 2016 wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) weer gewijzigd door Minister Blok. Vorig jaar is het WWS al ingrijpend aangepast door de introductie daarin van de WOZ-waarde.

Minister Blok vindt dat het middensegment vergroot moet worden. Dat is het segment vlak boven de liberalisatiegrens. Blok gaat ervan uit dat als er meer woningen in dat segment verhuurd kunnen worden, de doorstroming wordt bevorderd. Blok gaat dat middensegment nu vergroten door bepaalde woningen meer punten te geven, zodat deze boven de liberalisatiegrens (146 punten en meer) uitkomen. En Blok introduceert bijzondere maatregelen in de regio’s Utrecht en Amsterdam. Daar wordt het tekort aan middensegmentwoningen het sterkst gevoeld. Daarom wordt het WWS op 1 oktober 2016 als volgt aangevuld met:

  • Punten voor kleine nieuwbouwwoningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam
  • Punten voor gerenoveerde woningen
    Vanaf 1 oktober 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen:
  1. Renovatie waarbij de energieprestatie op niveau van een nieuwbouwwoning is gebracht conform het Bouwbesluit 2012 (hierna ‘hoogniveau renovatie’);
  2. Renovatie waarbij de energieprestatie niet het niveau van een nieuwbouwwoning bereikt of waarvan de oplevering plaatsvindt na 2020 voor gewone woningen en na 2021 voor kleine nieuwbouwwoningen in de regio’s Utrecht en Amsterdam (hierna ‘overige renovaties’).

Opleiding EPA-W

Moet u de energieprestatie van woningen opnemen? En heeft u daarvoor nog kennis en vaardigheden nodig? FedEC organiseert de opleiding Energie Prestatie Advies Woningen (EPA-W) op 10, 11 en 17 oktober te Hilversum.  Deze opleiding leert u welke facetten een rol spelen bij het opstellen van een Energie-Index voor woningen en is uit te breiden met een maatwerkadvies. Meer informatie: EPA-W.