Nieuws

Meedenken voor het klimaatakkoord

05-10-2018

Het komen tot een klimaatakkoord is een hele kluif. FedEC is niet betrokken bij de onderhandelingen, maar is bereid om mee te denken, meldt voorzitter Isabelle Sternheim.

Uit recente nieuwsberichten blijkt dat het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord’ nog weinig concreet is. Op de website van het klimaatakkoord viert men dat er niemand van de onderhandelingstafel is weggelopen en dat de hoofdlijnen door alle partijen ondersteund worden. De afgelopen maanden hebben marktpartijen zich samen met de overheid over aan zes klimaattafels onderhandeld over de plannen en wordt er gezucht en gesteund dat het een ingewikkelde puzzel is en dat de overheid nu aan zet is en de regie moet pakken. Tijdens het schrijven van dit artikel kwam zelfs het nieuws langs dat het Klimaatakkoord er dit jaar nog helemaal niet gaat komen.

Ingewikkelde uitdaging

Vanuit de FedEC kijken we kritisch naar de ontwikkelingen. De energietransitie is een ingewikkelde uitdaging, vooral omdat het een grootschalige exercitie is en het een redelijk onontgonnen gebied betreft. Hoewel FedEC graag aan een of meerdere klimaattafels plaats had genomen viel op dat deze zetels alleen voor de marktpartijen ingericht waren. Onze ervaring is helaas dat dit vaak zo gaat met overheidsplannen op het gebied van verduurzaming. De markt is de belangrijkste gesprekspartner en onderhandelingen gaan sterk over geld en (het ontlopen van) verantwoordelijkheid.

Haal een specialist erbij

Omdat de energietransitie zo’n ingewikkelde grootschalige uitdaging is zou het in een ideale wereld zo zijn dat kennisdragers en specialisten nauw betrokken worden bij beeldvorming, ontwerp en probleemanalyses. Onze ervaring is dat of het nou om het klimaatakkoord gaat, de ontwikkeling van de nieuwe informatieplicht of de ontwikkeling van de NTA 8800, de energiespecialist er in laatste instantie bij betrokken wordt en niet zelden moet constateren dat aan veel zaken niet gedacht is of dat er foute aannames gedaan zijn.

FedEC wil meedenken

Het klimaat heeft haast, er moet nú met daadkracht, snelheid en zekerheid gehandeld worden. Het is niet meer dan logisch dat de overheid hier het voortouw in neemt en de regie voert. Ook logisch zou zijn dat de overheid zich daarbij eerst laat adviseren door de kennisdragers en specialisten. Pas dan zouden onderhandelingen met de markt moeten starten. Het spreekt vanzelf dat FedEC bereid is om in welke fase dan ook mee te denken zodat we samen een stevige basis kunnen leggen waarop onze gemeenschappelijke en duurzame toekomst gebouwd kan worden.

Isabelle Sternheim,
Voorzitter van FedEC