Nieuws


Kwaliteitsborging EPA-U en erkenningsregeling

20-05-2016

De OTC is in de nieuwsbrief al enige tijd niet aan het woord geweest, maar dat betekent niet dat er niets is gebeurd. De afgelopen zes maanden hebben we de uitrol gezien van  het nieuwe Certificaat Kwaliteitsborging EPA-U; inmiddels zijn 22 EPA-U adviseurs voorzien van dit certificaat. Het aantal van negen adviseurs die erkend zijn onder de reguliere regeling blijft daarbij wat achter. Kom op mensen – laat je erkennen.

Helaas is de erkenningsregeling voorlopig niet in de Nederlandse invulling van de EED opgenomen. Maar internationaal is er wel degelijk belangstelling voor. Leden die werkzaam zijn in België, Engeland en Scandinavië hebben verzocht om een internationale beschrijving van de regeling op te nemen op de website; hun opdrachtgevers vragen daar naar. De Engelse versie is inmiddels klaar; aan een Duitstalige versie wordt gewerkt.

Ewoud van der Koogh