Nieuws


Klimaatmonitor brengt energiebesparing in beeld

15-03-2019

Het effect van erkende maatregelen op energiebesparing kan zichtbaar worden gemaakt doordat het Filterinstrument gekoppeld is aan de Klimaatmonitor.

Gebruikers van het Filterinstrument erkende maatregelen voor energiebesparing (FEM) brengen in kaart wat nodig is om te voldoen aan energiebesparingsverplichting uit de Wet Milieubeheer. Het FEM maakt het mogelijk om effectiever en efficiënter aan de slag te gaan met de erkende maatregelen voor energiebesparing. Het FEM is nu gekoppeld aan de Klimaatmonitor waardoor de resultaten van de gebruikers (op hoofdlijnen) zijn gevisualiseerd. Hiermee ontstaan meerdere mogelijkheden voor de communicatie en rapportage van de bereikte resultaten nu en in de toekomst. In 2019 gaat Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (hierna RWS WVL) gebruikerswensen verzamelen ter verbetering van deze ondersteuning. Het eerste moment is de nationale netwerkbijeenkomst energiebesparing op 21 maart a.s. in Utrecht.

Lees verder op Infomil.nl

Nationale Netwerkbijeenkomsten Energiebesparing