Nieuws


Klimaatakkoord en groene waterstof

07-06-2018

Het klimaatakkoord is begin juli op hoofdlijnen rond. Groene waterstof neemt daarin een prominente rol in, omdat het helpt met de elektrificatie van de industrie, schrijft Rene de Schutter.

Of ik een stukje kan schrijven over het klimaatakkoord? Nou, laat ik maar simpelweg een verslag geven van afgelopen vrijdag 1 juni. Als FedEC voorzitter was ik die vrijdagmiddag in de Malitoren in Den Haag, het hoofdkantoor van VNO-NCW. Daar werd door de waterstof-coalitie een mooi plan gepresenteerd. Deze coalitie is een mooie combi van bedrijven en instituten onder aanvoering van VNO-NCW samen met Greenpeace. Onder leiding van Hans de Boer (VNO-NCW) en Joris Thijssen (Greenpeace) werd dit aan minister van EZK Eric Wiebes aangeboden.

Kern is dat groene waterstof als keerpunt word gezien. Een technologie waarvan de kosten in 2030 met 2/3 zullen zijn afgenomen ten opzichte van nu, waardoor naar schatting 3 tot 4 GW groene waterstof-productie zal draaien. Eric Wiebes, hoewel ingenieur, neemt het voorstel al gewiekst politicus in ontvangst. Hij stimuleert en complimenteert de aanwezigen met twee zaken:

  1. Met het klimaatakkoord wil en kan Nederland voorop lopen. Gewoon net iets eerder beginnen dan de rest.
  2. Met de unieke positie van Nederland. Een sterke, compacte en goed geïntegreerde industrie. En met de grote plas water met volop mogelijkheden voor diverse initiatieven tot en met lege gasvelden waar je dingen mee kan doen.

Conclusie: de tafels Industrie en Elektriciteit zijn aan zet.

Deze middag liep mooi door in de eerste van vijf sessies waarmee het klimaatakkoord het land in gaat. De eerste avond was in Breda op de toepasselijke locatie Strand Binnen. Hier waren Ed Nijpels en Kees Vendrik namens de klimaattafels en Anne-Marie Spierings als Brabantse gedeputeerde milieu gastheren en -dame. Zo’n 80 burgers uit de regio kregen ruim de tijd om vragen te stellen.

Nijpels schetste om te beginnen de grote lijn. Begin juli (over 1 maand) moeten de vijf klimaattafels hun plannen klaar hebben en een samenhangend plan op hoofdlijnen presenteren aan het kabinet over de wijze waarop de megatonnen CO2-reductie kunnen worden ingevuld. En dan is het kabinet en de Tweede Kamer aan zet.

Op de diverse vragen over de elektriciteitsproductie maakt Kees Vendrik, voorzitter van de elektriciteitstafel, expliciet duidelijk dat het kernpunt juist de effectiviteit van maatregelen is. Daarnaast is een ander kernpunt de vraag: hoe houden we de druk op de marktpartijen zo dat de komende 10 -12 jaar de prijzen van kabels, panelen, enzovoort continu blijven dalen. Dit om CO2-reductiemaatregelen steeds volwassener en goedkoper te laten worden, geheel conform de ontwikkelingen van wind op zee.

Een ander interessant punt is dat de elektriciteitstafel steeds hengelt bij de industrie om meer en meer te elektrificeren. want opschalen maakt kostenreductie mogelijk. En daarmee is de cirkel rond, want toen waren we bij het voorbeeld van de waterstof-coalitie zoals deze is gepresenteerd.

René de Schutter

Voorzitter Fedec en burger in Breda