Nieuws

Intervisiebijeenkomst opent de ogen

12-05-2017

Het doel van de bijeenkomst was om de rapporten van Fedec adviseurs op een zodanig hoog peil te brengen dat het Bevoegd Gezag blind kan vertrouwen op de kwaliteit. Met name als een rapport weinig ambitie uitstraalt zal het Bevoegd Gezag kritisch naar het rapport kijken en het adviesdocument van RVO met de bijbehorende checklist minutieus hanteren. Vrijwel geen van de ingebrachte rapporten voldeed volledig aan deze eisen. In open en prettige één op één gesprekken kregen de inbrengers collegiale feed back waarmee ze hun voordeel kunnen doen. Al met al een geslaagde bijeenkomst die qua opzet voor herhaling vatbaar is.