Nieuws


Informatieplicht voor EED-bedrijven uitgesteld

15-03-2019

Bedrijven die elke vier jaar een energieaudit volgens de EED moeten uitvoeren moeten ook voldoen aan de informatieplicht, maar hebben hiervoor uitstel gekregen tot 5 december 2019.

Dat meldde senior adviseur Teun Bolder van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) eind februari in Bussum op de themabijeenkomst van FedEC. De bijeenkomst ging over de EED, de Europese richtlijn voor energiebesparing, en de informatieplicht. De meeste bedrijven, met name uit het mkb, moeten voldoen aan de informatieplicht. Zij moeten uiterlijk 1 juli dit jaar aantonen welke maatregelen ze hebben genomen om energie te besparen. Bedrijven kunnen deze informatie doorgeven via een digitaal loket van RVO, dat begin maart online is gegaan.

Co de Smalen van het kernteam EED en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hield een lezing over het effect van de EED op energiebesparing bij bedrijven. Hij verwacht dat de deze verplichting ook voor vervoer gaat gelden, in de vorm van erkende maatregelen voor mobiliteit. De Smalen merkt dit signaal ook bij het ministerie van EZK, iets dat hij ‘goed nieuws’ noemt. Ook ziet hij dat een onderwerp als rekeningrijden weer op tafel is gekomen, dankzij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Hij verwacht dat de regering de vervoersmaatregelen voor de periode 2020-2023 meldt in de Autobrief 3. De Smalen hield verder een vergelijkbare presentatie als vorig jaar op de vakbeurs Energie.

Bedrijven die werken met keurmerken moeten ook voldoen aan de informatieplicht, maar zal de overheid voorlopig met rust laten, verwacht De Smalen. Dat bevestigt Teun Bolder van RVO. “Een keurmerk vormt voor bedrijven een trigger om te verduurzamen, het voorkomt dubbel werk, en is in principe effectiever dan verplichten. De verduurzaming komt op onderdelen op een hoger plan te liggen, omdat bedrijven meer aandacht hebben voor energiebesparing,” aldus Bolder. Bedrijven met keurmerken moeten zich volgens Bolder zelf aanmelden bij RVO om te voldoen aan de informatieplicht; RVO gaat niet actief op zoek naar bedrijven met keurmerken.

Een uitgebreider verslag is binnenkort te lezen op Ensoc.nl.

Informatieplicht: zelf doen of hulp nodig?
Circa 120.000 bedrijven moeten voor 1 juli dit jaar voldoen aan de informatieplicht voor energiebesparing. Bedrijven kunnen de benodigde informatie zelf doorgeven via een digitaal loket, maar kunnen ook gebruik maken van hulp van deskundige energieadviseurs. Dat schrijft Jan van Ittersum in een artikel op Ensoc.nl. Lees meer